HAR UNDERSØKT UTVIKLINGEN: Fridtjof Nansens plass er blant adressene hvor Byfolk har undersøkt omsetningsutviklingen for butikkene. Foto: Google Street View
HAR UNDERSØKT UTVIKLINGEN: Fridtjof Nansens plass er blant adressene hvor Byfolk har undersøkt omsetningsutviklingen for butikkene. Foto: Google Street View

– Omsetningen falt etter bilfritt byliv

Ifølge gårdeierforeningen Byfolk har omsetningen i snitt falt med 12 prosent i butikker som har adresse i de gatene hvor byrådet gjennomførte bilfrie tiltak og fjernet gateparkering. Byråden går ikke god for tallene.

Publisert Sist oppdatert

Gårdeierforeningen Byfolk har undersøkt omsetningen i butikker som har adresse i de gatene hvor byrådet gjennomførte bilfrie tiltak og fjernet gateparkering.

– Vår analyse viser at de berørte butikkene i Rådhuskvartalene fra 2016 til 2018 hadde en sammenlagt omsetningsnedgang på hele 12 prosent. Dette er nedslående resultater, sier administrerende direktør Glenn Eikbråten i Byfolk.

Gårdeierforeningen har i lengre tid etterlyst en slik analyse, og ifølge Eikbråten har kommunen «i like lang tid lovet å produsere en slik analyse».

– Prioriteres ikke av kommunen

– Da det viste seg at verken byrådet eller de kommunale etatene ville prioritere en slik analyse, tok gårdeierforeningen selv initiativ til å innhente omsetningstall fra de berørte butikkene med beliggenhet i gatene rundt Rådhuset. Dette området var selveste pilotområdet for byrådets prosjekt «Bilfritt byliv», sier han.

Byfolks analyse viser sammenlignbare tall butikk for butikk.

– Byråden henviste til en handelsanalyse fra OHF. Etter nærmere ettersyn viser det seg at OHF-analysen viser bruttotall og at tallene refererer til all handelsomsetning i hele Oslo sentrum. Problemet er ikke OHFs analyse. Den viser en overordnet analyse for bydeler og næringsgrupper innen handel og service. Problemet er at når OHF ga beskjed til byråden at analysen ikke kunne tas til politisk inntekt for at bylivstiltakene fungerer – så valgte byråden likevel å bruke analysen som bevis for at de politiske bylivstiltakene virker, sier Eikbråten.

– Vanskelig å konkludere

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, mener at noen av forutsetningene i saken ikke er helt riktige. Hun viser blant annet til at byregnskapet baserer seg på omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå.

– Jeg forholder meg til de tallene som foreligger og den informasjonen jeg får. Som daglig leder i OHF også understreket, så det ikke ut som handelen i sentrum har tatt nevneverdig skade av at vi har fjernet gateparkering i sentrum. Når det er sagt, ser man jo på disse sakene at det er vanskelig å konkludere fordi det er mange faktorer som spiller inn, der jeg mener netthandel og endret handelsmønster er blant de viktigste, sier Marcussen, og fortsetter:

«Dette er jo nettopp årsaken til at vi ønsker å følge dette tett sammen med handelsstanden og har fått utarbeidet en metode med kvalitetssikrede tall for å kunne følge med på utviklingen. Byregnskapet for 2018 kommer i november, og det vil hjelpe oss å følge med på utviklingen og eventuelt iverksette tiltak som kan bidra til økt sentrumshandel i årene som kommer.»

Vil gjøre sentrum triveligere

Hva tenker du om at analysen fra Byfolk viser en omsetningsnedgang på 12 prosent for butikkene i rådhuskvartalet?

– Det er vanskelig for meg å kommentere, da jeg ikke har sett analysen det vises til. En omsetningsanalyse for et veldig lite og avgrenset område er sårbar for store prosentvise utslag knyttet til for eksempel virksomhetsoverdragelser, byggearbeider og lignende. Målet med bilfritt byliv er å få flere til å bruke hele sentrum, også på handleturer. Når vi nå gjør sentrum triveligere for folk, vil det på sikt bli mer gateliv i områder som tidligere har vært ganske døde som Kvadraturen og i Rådhuskvartalene, svarer Marcussen.

– Byutvikling tar tid

Hun viser til at byutvikling tar tid, og hun «har ikke sett noe verken fra Oslo eller andre byer som indikerer at flere biler i sentrum kan løse den situasjonen handelsnæringen står i nå».

Ifølge Byfolk «virker det som om Byrådet ønsker at analyser skal bekrefte egne politiske mål, fremfor å fokusere på realiteter og kunnskapsbasert fakta som kan brukes til å skape et attraktivt sentrum til det beste for både byliv og næringsliv». Hva sier du til dette?

– Jeg mener vi har en god dialog med Byfolk og handelsnæringen, men det er klart at vi politikere må ta flere hensyn. Vårt mål er absolutt å skape et attraktivt sentrum for både byliv og næringsliv, svarer Marcussen.

Vil ha byliv med økt omsetning

Eikbråten uttaler at kommunen – «i stedet for å kreve tålmodighet fra næringslivet som påføres 12 prosent omsetningsnedgang, bør ta hensyn til analyser som viser negativ utvikling for de konkrete butikkene, i stedet for å kun å være uenig».

– Ofte blir det hevdet fra byrådet at negative resultater kan komme fra mange andre forhold, i stedet for å motbevise dette, sier Eikbråten, og fortsetter:

«Byfolk vil også ha det hyggeligere i sentrum, og da er det viktig at man ikke baserer seg på bruttoanalyser men bruk av sammenlignbare tall butikk for butikk.»

Gårdeierne synes det høres positivt ut at byrådet vil skape et attraktivt sentrum for både byliv og næringsliv, «og da er det viktig at byråden veier behov og tiltak også til det beste for gårdeiere og deres leietakere».

– Vi må sikre at sentrum opplever positiv utvikling og at vi kan oppleve byliv med økt omsetning og folkeliv i gatene, sier Eikbråten.