TRONDHEIM: Entra kan bygge inntil 48.000 kvadratmeter i Holtermanns veg 1-13. Ill.: Pir2
TRONDHEIM: Entra kan bygge inntil 48.000 kvadratmeter i Holtermanns veg 1-13. Ill.: Pir2

Økte resultatet med nesten 100 mill

Entra har lagt et godt andre kvartal og halvår bak seg.

Publisert Sist oppdatert

Halvårsrapporten viser at resultat før skatt i andre kvartal endte på 937 millioner kroner, opp 94 millioner fra samme periode i fjor. Halvårsresultatet endte på 1,79 milliarder kroner mot 1,69 milliarder i 2018.

Etter skatt var kvartalsresultatet 763 millioner kroner, 69 millioner mer enn i fjor. Andre tall fra rapporten viser at leieinntektene økte med 4 prosent til 580 (558) millioner kroner for kvartalet og med 6 prosent til 1.16 (1.1) millioner for første halvår.

LES OGSÅ: Gir hele området et kjempeløft

Netto inntekt fra eiendomsforvaltning sank med 3 prosent til 352 (364) millioner i kvartalet og økte med 2 prosent til 727 (713) millioner i første halvår.

Netto verdiendringer endte på 453 (459) millioner i kvartalet og 915 (951) millioner i første halvår.

– Entra fortsetter å levere på sine kjerneområder; lønnsom vekst, kundetilfredshet og miljøledelse. Målrettet utvikling av nybygg og oppussing er en viktig kilde til lønnsom vekst, og trender som samarbeid, ansattes velvære og økt fleksibilitetskrav fra leietakere vil påvirke prioriteringene. De siste årene har Entra hatt de mest fornøyde kundene blant de store norske eiendomsselskapene, og prioriterer å videreutvikle fokuset på sluttbrukerne for å realisere visjonen om å eie bygninger der de mest fornøyde mennesker jobber, heter det blant annet.

LES OGSÅ: Solgte for bortimot en halv milliard

Entra har inngikk nye leieavtaler for 90 millioner årlig (36.000 kvadratmeter) i 2. kvartal 2019, mens netto utleie i kvartalet kom inn på 30 millioner. Hele eiendomsporteføljen består av 90 eiendommer med en markedsverdi på 47,3 milliarder kroner.

Per 2. juli hadde selskapet 5.656 aksjonærer der 47 prosent av aksjekapitalen var på norske hender. Utbyttet på 2,30 kroner blir betalt 10. oktober.