6000 KRONER METEREN: Ifølge Finansavisen har leietakere betalt over 6.000 kroner kvadratmeteren for å leie i Dronning Mauds gate 1-3. 92 % er allerede utleid.
6000 KRONER METEREN: Ifølge Finansavisen har leietakere betalt over 6.000 kroner kvadratmeteren for å leie i Dronning Mauds gate 1-3. 92 % er allerede utleid.

Nytt prestisjeprosjekt i Vika

Pecunias nye prosjekt i Dronning Mauds gate 1-3 blir en juvel, ifølge Petter Neslein.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har ambisjoner i tråd med Pecunias forretningsfilosofi om å skape noe av det beste i Oslo, sier administrerende direktør Petter Neslein i Pecunia og viser til selskapets boligprosjekt i Grimelundsveien 4, Arctic-bygget i Haakon VIIs gate 5 og Wilhelmsen-bygget i Olav Vs gate 5

Det skjer mye i Vika om dagen. Portalbyggene Dronning Mauds gate 10 og 11 bygges på og rehabiliteres, det bygges ny Ruseløkka skole, nybygget Via til Storebrand/Aspelin-Ramm reiser seg, og ikke minst er det nye Nasjonalmuseet snart ferdig. Parallelt med dette har Pecunia begynt rehabiliteringen og påbygget av Dronning Mauds gate 1-3.

– Da Dronning Mauds gate 1-3 ble ferdigstilt av Idun Forsikring i 1972, var det et av de flotteste og mest moderne byggene i Oslo. Eiendommen blir nå igjen et prestisjebygg etter dagens standarder, fremhever han.

Norsk granitt

Neslein forteller at utgangspunktet for prosjektet var at betongfasaden begynte å gå i oppløsning og fasaden måtte derfor fornyes. Bygget er imidlertid på Byantikvarens Gule liste og det medførte en del utfordringer.

– Etter en ganske omfattende prosess, hvor jeg vil berømme Ellen de Vibe og hennes medarbeidere for sitt løsningsorienterte engasjement, har vi i samarbeid med PBE og Byantikvaren kommet fram til en løsning partene er fornøyd med, sier han.

Den nye fasaden er i norsk granitt, type Ice Green fra Rennebu i Sør-Trøndelag. Dette er den steinen Snøhetta opprinnelig ønsket å bruke på operaen, men som ikke ble noe av.

– Vi synes det er hyggelig å bruke norsk granitt siden vi har utrolig mye flott naturstein i Norge, påpeker Neslein.

Unikt for et rehab-bygg

Dronning Mauds gate 1-3 blir oppgradert til dagens standard med alle moderne fasiliteter og vil fremstå som et nybygg.

– Arctic-bygget i Haakon VIIs gate 5 med sine tekniske og bygningsmessige kvaliteter er fortsatt målestokken for oss, påpeker han.

Bygget får energibrønner og klassifiseringene Breeam Excellent og Energiklasse A, noe som er ganske sjeldent for et rehabiliteringsbygg. I tillegg til en stor takterrasse med en uforstyrret utsikt mot fjordbassenget og Akershus festning.

– Coco-restaurant har vært savnet av mange etter nedleggelsen for et par år siden. Det har tatt litt tid å finne riktig konsept og driver, vi ville ha en av de beste. Vi er derfor veldig fornøyd med at Ole Jonny Eikefjord, som sammen med Petter Stordalen eier Annen Etage, Fjord, Savoy og Teatro, nylig åpnet restauranten “Teatro Terrasse” for lunch og middag, og det er allerede blitt et populært møtested, sier han fornøyd.

Alle gode ting er tre

– Med tre bygg i CBD som spiller sammen mener vi at vi har etablert et godt “work-life”-konsept, med leietakertilgang til verdens ledende co-working konsept WeWork (åpner sitt Oslo-flaggskip i Haakon VIIs gate 5), møtefasiliteter, konferansesal, topp restaurant med uteservering, forskjellige treningsfasiliteter og veldig god garasjedekning, sier han og påpeker at et poeng som ofte blir oversett av leietakere, er at kontorbygg ikke bør være så store at leietakeren forsvinner i mengden og dermed mister sin identitet.

– Dronning Mauds gate 1-3 med sine vel 20.000 kontor-kvadratmeter har en fin størrelse i så måte. Dette blir en juvel og ikke noen stor kontormaskin, sier Neslein og avslutter: –Markedet har vist at nye Dronning Mauds gate 1-3 blir et ettertraktet kontorprodukt, utleiegraden har allerede passert 92 % over et år før ferdigstillelse.