Juss:

KAN RISIKERE ETTERBEREGNING: Det kan være behov for en gjennomgang av hvordan merverdiavgift ved kantinedrift behandles i virksomheten, og om denne er i overensstemmelse med Skattedirektoratets seneste uttalelser, skriver advokat Are Fagerhaug.
KAN RISIKERE ETTERBEREGNING: Det kan være behov for en gjennomgang av hvordan merverdiavgift ved kantinedrift behandles i virksomheten, og om denne er i overensstemmelse med Skattedirektoratets seneste uttalelser, skriver advokat Are Fagerhaug.

Ny og skjerpet praksis for kantinemoms (+)

I en prinsipputtalelse som kom rett før sommeren, legger Skattedirektoratet til grunn en skjerpet praksis for hva som er gjeldende rett for kantinedrift og merverdiavgift. Uttalelsen strider dels mot tidligere uttalelser fra skatteetaten og kan innebære at virksomheter må legge om praksis.

Publisert

Kantine- og mattilbudet er et stadig viktigere element i mange kontoreiendommer og på arbeidsplasser. Den skatte- og avgiftsmessige håndteringen av kantinedrift og matservering er imidlertid ganske komplisert, med blant annet vurdering av om kantinen drives i næring, om det kan gis avgiftsfrie kantinetilskudd, hvilken mva sats som kan benyttes, og om subsidierte mattilbud utgjør en skattepliktig fordel for ansatte.

I en prinsipputtalelse fra 26. juni 2020 uttaler Skattedirektoratet at de finner behov for å gi rettslig avklaring og presisering på to av disse områdene: Det ene gjelder i hvilke tilfeller det er mulig å gi avgiftsfrie kantinetilskudd og det andre gjelder hvilken merverdiavgiftssats som skal benyttes ved leveranser fra kantinedriver.

Kantinetilskudd

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.