STOPP: Frogn kommune har skjøvet dette prosjektet ut i uvissheten, samtidig med at boligbyggingen står nærmest stille.
STOPP: Frogn kommune har skjøvet dette prosjektet ut i uvissheten, samtidig med at boligbyggingen står nærmest stille.

Null vekst i pressområde

Planen om 101 nye boliger blir utsatt på ubestemt tid. Kommunen har ikke kapasitet til å behandle den.

Publisert Sist oppdatert

Det lokale selskapet O.H. Slåke Invest sendte i mars inn et planinitiativ og ba om oppstartsmøte for detaljregulering for å bygge 101 boliger på ei 42 mål stor skogstomt nord for Drøbak sentrum. Rådmannen ba nylig planutvalget si nei til videre behandling av planen. Høyre på sin side ville vedta rådmannens alternativ 2 – at arealet vurderes som et innspill til rullering av kommuneplanens arealdel.

Dette forslag ble enstemmig vedtatt.

LES OGSÅ: Kommunen krever full omprosjektering

– Avslaget handler ikke om at vi sier nei til boliger i Frogn, men at vi vil se på dette området i forbindelse med rulleringen som vi skal i gang med etterhvert. Vi har allerede store vedtatte boligplaner som det jobbes med og er like før godkjenning, opp mot 2500 enheter, så dette er også en kapasitetsutfordring for planavdelingen, sier utvalgsleder Linda Mari Byström (MDG).

Rådmannen understreker at eiendommen, som ligger ved siden av et etablert småhusområde, tilhører et LNF-område og at deler av den er i sikkerhetssonen for E134 Oslofjordforbindelsen. Han mener også at boligutbygging der er negativt for tettstedsutviklingen i kommunen, og han trekker inn pris i tillegg:

– Mulighetsstudien viser størrelse på boenhetene fra 85 til 210 kvadratmeter. Rådmannen vurderer at initiativet ikke treffer kommunens behov for å tiltrekke seg yngre innbyggere for å få vekst i arbeidsfør befolkning. Planlagt boligstørrelse vil trolig innebære middels til høy prisklasse, påpeker han blant annet.

Slåke Invest fremmer planinitiativet på vegne av to grunneiere. Daglig leder Richard Slåke mener at planen er i tråd med kommunens boligbehov og er oppgitt over at ting tar fryktelig lang tid i kommunen.

LES OGSÅ: Prosjektet til 450 mill er minst ett år forsinket

– Frogn har i mange år hatt problemer med å håndtere planarbeidet på grunn av fort liten kapasitet. Blant annet har de ikke rullert arealplanen sin på sju år, og det er for dårlig. De gjør rett og slett ikke jobben sin, påpeker han.

I 2011 ble det bygd 326 boliger mot 96 i 2013. Siden har det blitt bygd rundt 35 boliger i året. Årsmeldingen for 2018 sier at kommunen skal legge til rette for et snitt på cirka 100 boliger i året. Det er nedgang i alle aldersgrupper under 44 år unntatt de mellom 13-15. Resultatet er færre innbyggere i fruktbar alder. For Slåke henger det ikke på greip at folketallet står på stedet hvil og kommuneøkonomien er svak.

– Resultatet av altfor lite boligbygging gjennom flere år er svært høye priser, færre innbyggere og liten skatteinngang. Men Drøbak er et svært populært område 35 kilometer fra Oslo som mange vil bo i. Byen er dessuten prioritert i den regionale planen for areal og transport, der boligvekst skal prioriteres innen en radius på en kilometer fra kollektivknutepunkt. Planinitiativet vårt ligger innen den radiusen og oppfyller således kravet. Vi trenger flere boliger her, og det raskt, men det stopper i rådhuset, påpeker han.

LES OGSÅ: Bygger 267 boliger i sørlandsidyllen

I Frogn bor det rundt 16.000 mennesker. Sammenlignet med for eksempel Ullensaker som har 39.000 innbyggere og ligger like langt fra Oslo, ser man hvor sakte boligutbyggingen går-. Der i gården ble det tilbake i 2015 vedtatt et årlig måltall på 500 nye boliger.

Slåke forteller at kapasitetsproblemet i planavdelingen langt fra er noe nytt fenomen.

– Det er tre store utbyggingsplaner i kommunen, som stammer fra henholdsvis 2009, 2012 og 2013. De er fortsatt ikke igangsatt og det er for dårlig, sier han.

– Hva gjøre dere videre med deres plan nå etter vedtaket?

– Vi har ikke noe annet valg enn å vente på rulleringen av arealplanen som ingen vet når kommer. Slikt er vanskelig å forholde seg til som utvikler, understreker Richard Slåke.