SKEPTISK: Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic har liten tro på at alternative boligmodeller som co-living vil slå an i Norge. Foto: Per Martin Haaheim.
SKEPTISK: Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic har liten tro på at alternative boligmodeller som co-living vil slå an i Norge. Foto: Per Martin Haaheim.

Norge ingen plass for boligdeling

Nye botyper som boligdeling har små sjanser til å lykkes i det norske markedet.

Publisert Sist oppdatert

Det mener Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic. Det var på Oslo Urban Arena at hun kom med en realitetsorientering for de som tror boligdeling, såkalt co-living, vil slå gjennom i det norske markedet.

Med et foredrag kalt «Sharing is not caring for Norwegians», viste Macic til at nordmenn flest vil eie sin egen bolig.

– 77 prosent av nordmenn eier sin egen bolig. Andelen har falt litt fra toppen rett under 80 prosent, men er opp fra 70 prosent i 1970. Norsk politikk har helt siden andre verdenskrig lagt opp slik at så mange som mulig eier sin egen bolig, og alle partier er enige om at flere bør eie sin egen bolig, sier Macic.

Hun har ferske tall fra en undersøkelse som Prognosesenteret har gjennomført som backer uttalelsene.

– Ett av spørsmålene i undersøkelsen var om de foretrekker å eie, leie eller dele. Bare 4 prosent svarte at bolig var noe de ville dele. Hele 76 prosent vil eie sin egen bolig. Det som folk kan dele, er tilhengere og verktøy. De som var mest interessert i å dele bolig, var de med mindre enn 400 000 kroner i årslønn. Der var tallene 7 prosent. Folk i aldersgruppen 45 til 54 år var minst interessert i å dele bolig, med bare 1 prosent, sier Macic.

Hun legger til at viljen til boligdeling er størst blant arbeidsledige.

– Det vil ta lang tid å få norsk mentalitet til å bli interessert i co-living. Det å eie egen bolig er så innarbeidet i den norske mentaliteten, sier Macic.

Når det gjelder eierskap i det norske boligmarkedet, er det ikke de unge som har lavest eierskap. Macic fortalte at aleneforeldre med små barn er de som har vanskeligst for å komme inn i boligmarkedet, med bare 50 prosent eierskap.

– Det er fascinerende at hele debatten i Norge handler om hvordan vi kan få unge inn i boligmarkedet. Det er ikke de unge som sliter med å komme inn i markedet, det er aleneforeldre med små barn som trenger fokus hos myndighetene, sier Macic.

Hun mener samtidig at myndighetene heller bør legge til rette for flere studentboliger enn en tredje boligsektor.

– Det vil gi mindre press på leiemarkedet, sier Macic, som slår fast at når mange tusen studenter skal inn i det private leiemarkedet, blir det tøffere for de vanskeligstilte i leiemarkedet.

Skilsmisseboliger er en form for boligdeling som er på tegnebrettet. Estate Play har sett nærmere på prosjektet: