VIKTIGST: Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken, og kan bli omtrent sånn.
VIKTIGST: Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken, og kan bli omtrent sånn.

Nord-Jæren får byvekstavtale

Den nye avtalen bygger på Norsk Transportplan 2018-2029, og erstatter avtalen fra 2017.

Publisert

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling. Byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide blant annet i en pressemelding.

- Avtalen legger til rette for bærekraftig byutvikling på Nord-Jæren, hevder Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

LES OGSÅ: Lever godt i et trått marked

Totalt er statens bidrag i byvekstavtalen på nær 17 milliarder kroner i tiårsperioden. Staten vil blant annet dekke halvparten av den samlede kostnaden for Bussveien - over fem milliarder kroner til dette prosjektet.

– I tråd med bompengeavtalen fra 2019 økes tilskuddet fra 50 til 66 prosent - 1,7 milliarder kroner. Halvparten av økningen skal gå til å redusere bompengene og halvparten skal gå til et bedre kollektivtilbud. I tillegg avsettes et statlig bidrag til reduserte billettpriser på kollektiv på 500 millioner kroner, påpeker Hareide.

LES OGSÅ: Noen ganger blir avstandene bare for lange

Staten vil også bidra med midler til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange og belønningsmidler som blant annet kan gå til drift av lokal kollektivtransport. Det ligger også inne midler til knutepunkter og stasjoner på jernbanen.

De lokale partene har tidligere gitt sin tilslutning til den nye avtalen, som dermed er klar til signering.