Annonsørinnhold

Newsec publiserer ny rapport: – Dette er avgjørende for en bærekraftig eiendomsbransje

Newsec opplever en betydelig etterspørsel etter rådgivning og tjenester innen ESG, og temaet er derfor hovedfokus for vårens utgave av Newsec Perspektiver. – ESG handler ikke bare om klima og miljø, men for oss i eiendomsbransjen handler det like mye om å ta vare på omgivelsene og de som bruker og jobber i eiendommene, sier Hilmar Auran, administrerende direktør i Newsec Property Asset Management.

Newsec Perspektiver er tidligere kjent som Newsec Basalerapporten, og kommer nå i en ny utgave som belyser det store temaet ESG fra flere vinkler.

– Vårt klimaregnskap viser at største del av vårt klimaavtrykk kommer fra eksterne prosjekter framfor intern virksomhet. Vi må derfor bistå våre kunder og sørge for at eiendommene vi forvalter utvikles og driftes på en bærekraftig måte. I rapporten har vi intervjuet Daniela Grotenfelt som er Group Sustainability Director i Newsec. Hun fremhever at utvikling og utnytting av eksisterende bygg er avgjørende for en bærekraftig eiendomsbransje. Jo bedre vi ivaretar det som allerede er bygget, jo mindre fotavtrykk etterlater vi oss, sier Hilmar Auran.

Måling og rapportering av sosiale forhold (S) og ansvarlig styring (G)

ESG er et rammeverk under utvikling, og så langt er det E-en med energitiltak og avfallsreduksjon som gjerne har fått høyest prioritet. Kanskje fordi det er enklere å måle, men miljømessig og sosial bærekraft henger tett sammen.

– Bærekraft har tradisjonelt vært assosiert med miljørelaterte problemstillinger, men klimaendringer påvirker også mennesker og samfunn. Sosiale forhold (S) og ansvarlig styring (G) er områder som kan fremstå mer abstrakt for mange. I denne utgaven av Newsec Perspektiver har Tron Kleivane hos Great Place to Work delt av sin innsikt fra arbeidet med store virksomheter i hele verden. Han belyser her hvordan vi kan nærme oss arbeidet med måling og rapportering av sosiale forhold og ansvarlig styring, forteller Auran.

Markedsoppdatering fra Newsec

I tillegg til flere artikler innen ESG, inneholder også rapporten en markedsoppdatering fra Newsec.

– Karen Cecile Thunes er senior analytiker i Newsec, og hun beskriver et transaksjonsmarked som er påvirket av usikkerhet og liten likviditet. Hvis du vil ha innsikt i forhold som påvirker bransjen framover, er det altså mange gode grunner til å lese denne utgaven av Newsec Perspektiver, sier Auran.

Last ned rapporten gratis her.

Dette kan du også lese om i Newsec Perspektiver

· Krav til rapportering innen bærekraft

· Energiattestens verdi i klassifisering av grønne bygg

· Bærekraftige tiltak på Romsås Senter: Forvaltning og sosialt entreprenørskap

· Oppfølging av ansvarlig og etisk forretningsstyring

· Voksende marked for boligforvaltning

Powered by Labrador CMS