Sven Mile, prosjektleder i Neptune Properties.
Sven Mile, prosjektleder i Neptune Properties.

Her har Neptune planer om 140 boliger

– Vårt mål er å gi området et ordentlig løft, og å gjøre det til en mer levende og grønnere bydel, med sosiale møteplasser for de som bor der, sier prosjektleder Sven Mile i Neptune Properties.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Neptune Properties har Civitas sendt inn planforslag til offentlig ettersyn for Jerikoveien 1-9 på Lindeberg i Oslo øst. Selskapet ønsker å omregulere med sikte på å legge til rette for å videreutvikle og aktiviseres dagens nærsenterområde (Linderud Senter) og å bygge boliger på dagens parkeringsplass.

Forslaget vil muliggjøre 20.280 kvm BRA innen planområdet, hvorav 5.820 kvm er eksisterende bebyggelse som opprettholdes. I tillegg vil eksisterende barnehage kunne utvides til en 4 avdelings barnehage, med inntil ca. 1.000 kvm.

Skisse av foreslått bebyggelse.
Skisse av foreslått bebyggelse.

– Det legges opp til ca. 140 boenheter, hovedsakelig i nytt boligfelt på dagens parkeringsplass, men også i nybygg som erstatter dagens bygg sydøst for torget. På bakkeplan vil bygningene mot torget få publikumsrettede formål, som kan aktivisere torget, fremgår det av planforslaget.

Prosjektleder Sven Mile i Neptune Properties sier at de største endringene i forslaget er å fjerne høybygg og å redusere størrelser og volumer.

– Det har vært et enormt lokalt engasjement over lang tid rundt dette prosjektet, og det er nå revidert ytterligere for å komme lokalbefolkningen og aksjonsgruppen i møte.

– Lindeberg er et område som har fått lite oppgradering og fornyelse de siste 50 år, med støy fra E6 og lite aktivitet rundt torget. Vårt mål er å gi området et ordentlig løft, og å gjøre det til en mer levende og grønnere bydel, med sosiale møteplasser for de som bor der. Derfor er vi også veldig opptatt av innspill og god dialog med naboene, sier han.

De har hatt møter med styrene i de omkringliggende borettslagene, og fått gode innspill og tilbakemeldinger.

– Vi opplever også positiv stemning hos lokale politikere, og uvanlig stor støtte fra kommunen for dette prosjektet, som mener det er behov for en transformasjon av Lindeberg, sier Mile.

Powered by Labrador CMS