NYTT FORSLAG: I det nye forslaget er bruksarealet redusert fra 17.500 til 13.450 kvadratmeter.
NYTT FORSLAG: I det nye forslaget er bruksarealet redusert fra 17.500 til 13.450 kvadratmeter.

Nedskalerer boligprosjekt på vestkanten

Silurveien Utvikling AS kutter utnyttelsen etter tilbakemeldingene fra Plan- og bygningsetaten.

Publisert

Gjennom selskapet Silurveien Utvikling AS ønsker Backe Prosjekt og Asker og Bærum Boligbyggelag å rive rekkehusene i Silurveien 41 og oppføre ny bebyggelse. I den første henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det skissert et bruksareal på 17.500 kvadratmeter, tilsvarende 170 boenheter.

Etaten mente imidlertid at det illustrerte prosjektet var «voldsomt og dårlig tilpasset situasjonen».

Etter det gjennomførte oppstartsmøtet i august i fjor besluttet tiltakshaver å gjennomføre et parallelloppdrag med fire arkitektkontorer for å få nye vurderinger for den tomten. I denne konkurransen ble Lund+Slaatto Arkitekter sitt forslag utpekt som vinner. Dermed er det nevnte selskapet blitt engasjert som arkitekt for prosjektet og som fagkyndig for den videre reguleringsprosessen.

I en e-post til PBE skriver Lund+Slaatto Arkitekter at det nye forslaget innebærer en vesentlig omgjøring og nedskalering i forhold til det opprinnelig innsendte forslaget til oppstartsmøtet.

– Utnyttelsen er redusert fra ca. 189 % BRA til 145 % BRA, og bebyggelsen er utformet og innpasset i terrenget på en slik måte at vi mener forslaget nå svarer opp alle de viktigste punktene i PBE sin område- og prosessavklaring, skriver arkitektselskapet.

Det nye forslaget har et bruksareal på 13.450 kvadratmeter, som er 4.050 kvadratmeter mindre enn i det opprinnelige forslaget.

Ifølge Lund+Slaatto Arkitekter innebærer det foreslåtte prosjektet «en moderat utnyttelse av tomten, med romslige, solrike og skjermete uteoppholdsareal, som i størrelse ligger betydelig over Oslo kommunes minstekrav».

Powered by Labrador CMS