NE kronikk: Velg de ansvarlige eiendomsaktørene

Øystein Ringen Kristoffersen i Senter for eiendomsfag lister opp seks kjennetegn ved ansvarlige eiendomsaktører og oppfordrer til å velge bort de uansvarlige aktørene.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Eiendomsbransjen tiltrekker seg mange ulike kategorier av og former for investorer, og den rommer derfor både gode og mindre gode bedrifter – med tilhørende aksjonærer. Eiendomsmarkedenes sykliske natur bidrar sterkt til at den i oppgangstider tiltrekker seg nye og variable krefter, mens den i nedgangstider raffinerer og skiller ytterligere de velskodde fra de velfødde. I denne aktørjungelen kan det være vanskelig å vite hvem som er hel ved og hvem en med fordel bør unngå å gjøre eiendomshandler med. Valg av feil samarbeidspartner kan gjøre ubotelig skade på:

• Egen verdiskapning og omdømme

• Sluttbrukernes anvendelse av eiendomsprosjektet

• Bydelsutviklingen som eiendomsprosjektet inngår i

Som eiendomsbransjens kompetansesenter kommer vi tett på eiendomsbransjens beste og mest ambisiøse aktører, hvor skaperkraft og gjennomføringsevne foredler samfunnspotensial – og viser vei for neste generasjon av eiendomsaktører. Senter for eiendomsfag vil derfor – på generelt grunnlag – anbefale eiendomsaktører som tilkjennegir følgende karakteristika:

1. De har en synlig og aktiv merkevare som aksjonærene har egeninteresse av å ivareta og videreutvikle. Disse vil anstrenge seg for at alle handler og prosjekter tåler dagens lys, og samarbeidspartnere blir vurdert ut fra dette perspektivet.

2. De er opptatt av redelighet i sine avtaleforhold, og erkjenner at ingen langsiktig avkastning kan skapes eller opprettholdes uten kvalitet i det som tilbys.

3. De løper aldri fra sitt ansvar, selv når muligheten byr seg. Uttrykket ”ingen kommentar” i møte med motgang og kritikk er intet aktuelt alternativ for disse eiendomsaktørene.

4. De er ikke bekymret for gode konkurrenter, da sunn konkurranse hever listen og motiverer de gode aktørene til å bli enda bedre.

5. De tillater ikke at rendyrkede bedriftsøkonomiske hensyn får gå på bekostning av organisasjonens og aksjonærenes moralske kompass. Uttrykket ”business er business” brukes ikke som forklaringsgrunn for moralsk svake beslutninger.

6. De evner å beholde og tiltrekke seg talentfulle medarbeidere som ikke utelukkende er motivert av profitt. Disse skaper verdier for andre enn seg selv, og ser sin egen rolle i samfunnet som betydningsfull.

Neste gang du vurderer å gjøre forretning med en eiendomsaktør, bør du vurdere denne opp mot egenskapene ovenfor – det vil vi alle tjene på.

————————–

NE kronikk er en ny spalte hvor aktører i og rundt eiendomsbransjen kommer med sine synspunkter/kommentarer på ulike tema. Førstemann ut er Øystein Ringen Kristoffersen. Han er forretningsutvikler i Senter for eiendomsfag og har sterke meninger om utviklingen i eiendomsbransjen.

Powered by Labrador CMS