PÅ GUL LISTE: Bygdøy allé 2 er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Bildet viser Hydrobygget i opprinnelig kontekst.
PÅ GUL LISTE: Bygdøy allé 2 er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Bildet viser Hydrobygget i opprinnelig kontekst.

Nå skal det kjente kontorbygget rehabiliteres

Norsk Hydro Pensjonskasse har fått rammetillatelse til en oppgradering og tilbakeføringsstrategi for Bygdøy allé 2.

Publisert

I november i fjor søkte Element Arkitekter – på vegne av Norsk Hydro Pensjonskasse – om rammetillatelse for Bygdøy allé 2.

Det eksisterende bygget ble oppført for Norsk Hydro i 1960. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø som var en av Norges fremste modernister, og står blant annet bak Regjeringskvartalets høyblokk og Y-blokk, samt Bergen Rådhus.

Bygdøy allé 2 er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Det senere tilbygget (lavblokka) er tegnet av Viksjøs arkitektkontor og ble byggemeldt i 1983. Eiendommen har, fra å være Hydros hovedkontor, blitt et rent utleiebygg med flere leietakere. Denne overgangen har ført til justeringer / ombygginger av både planløsninger og tekniske løsninger for å imøtese løpende ønsker fra ulike leietakere.

I et brev til Element Arkitekter skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) at søknaden om rehabilitering av kontorbygget godkjennes. Tiltaket omfatter i hovedsak kun høyblokka og ikke tilliggende lavblokk. Som en del av tiltaket skal rømningsforholdene forbedres. 


Samlet godkjennes følgende tiltak:


· Riving av gangbro/glassgang.

· Ny rømningsdør i 1. etasje mot Bygdøy allé (nordøstre paviljong) 


· Etablering av trapp med overbygg og mur i parken. 


· Etablering av terrengtrapp i parkanlegget 


· Rehabilitering og oppgradering av arealer fra plan U2 til plan 15, samt brannsikring av fasaden. 


Powered by Labrador CMS