Annonsørinnhold

Nå er det opplevelsesarkitekturen som gjelder!

Utvikling av boliger, kontorer og hoteller var tidligere klart adskilte områder, men nå er grensene flytende. Opplevelsesarkitekturen siver inn i alle deler av faget, og hotellsektorens konsepter og tenkemåter dominerer.

Mange arbeidsgivere er opptatt av å få medarbeiderne tilbake til kontoret. Hjemmekontor et par dager i uken er blitt vanlig, og det skjerper kravene til sosialt samvær og nettverksbygging når folk først møtes. De fleste er i dag langt mer opplevelsesstyrte i arbeidssituasjonen enn de var før pandemien, mener interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

- Interiørarkitektkontoret Monn har tatt konsekvensen av dette. Vi dekker hele arkitekturfeltet og har organisert oss slik at kompetansen kan utnyttes på tvers av forretningsområdene. Slik legger vi grunnlaget for innovative løsninger og helt nye konsepter der sluttbrukerens behov for opplevelser er styrende.

Det er spesielt hotellkompetansen Monn har nytte av når kontorlokaler skal utvikles. Hotellnæringen er best i klassen når det gjelder møteplasser som fungerer godt, og relevansen for kontorarbeidsplasser er åpenbar.

Nattklubben kan være en spennende inspirasjonskilde

- Inspirert av hotellenes lobbyer, restauranter og møteromsavdelinger vokser det f.eks. frem sosiale torg, ofte i tilknytning til resepsjonen. Disse blir levende møteplasser som dekker varierte brukerbehov. Riktig teknologi, fleksibel innredning, uformell stemning og enkel og god servering - alt minner om gjesteopplevelsene som hotellene tilbyr. Dette er det vi kaller opplevelsesarkitektur.

I Monns kontorprosjekter er det dessuten vanlig å samle alle møterom i én etasje, også det etter mønster av hotellnæringen. Slike løsninger gjør det mulig å utnytte arealet maksimalt og forenkle serviceleveransene, understreker Ramsøskar.

- Arealeffektivisering er én ting. Effektivisering av arbeidsprosessene er minst like viktig. Å skille sosiale soner og arbeidssoner fra hverandre gir en vinn-vinn-situasjon. Det legges bedre til rette for hygge og relasjonsbygging, og det blir færre forstyrrelser for den som sitter på arbeidsplassen sin.

Målet må alltid være et attraktivt arbeidsmiljø – både når man skal konsentrere seg og når man skal ha friminutt fra jobben og treffe kolleger. Sett fra arbeidsgivers synspunkt er det slik man skaper den arbeidsplassen som konkurrerer med hjemmekontoret, avslutter Trond Ramsøskar.

Afterwork-aktiviteter er utbredt i mange virksomheter. Hotellenes bar-konsepter er direkte overførbare
Powered by Labrador CMS