SULTNE INVESTORER: Kontormarkedet i Oslo er interessant for investorene.
SULTNE INVESTORER: Kontormarkedet i Oslo er interessant for investorene.

Myk landing og fallende yield

DNB Næringsmegling venter myk landing i kontormarkedet. Samtidig ligger det an til at prime yield faller.

Publisert

Torsdag skulle DNB hatt sin årlige eiendomsdag med 700-800 deltakere, men koronasituasjonen gjorde at banken i stedet avholdt arrangementet digitalt. Analysesjef Thomas Ramcilovic fortalte om et marked hvor investorene fortsatt har stor appetitt på eiendom.

– Det er fremdeles stor investeringsvilje. Folk har lyst til å kjøpe næringseiendom, men det er mer fokus på risikobildet enn før, sier Ramcilovic.

Han viser til en undersøkelse DNB Næringsmegling har gjort blant 25 av de største eiendomsinvestorene.

– Denne høsten vil 70 prosent være netto kjøper, noe som er relativt uendret fra tidligere undersøkelser. Det er liten koronabrems å frykte. Investorene tror på best verdiutvikling i logistikk (70 prosent) og kontor (57 prosent). Samtidig er det veldig entydige svar om hva som er de verste segmentene. 57 prosent mener hotell vil være dårligst, mens 42 prosent mener handel, sider analysesjefen.

Når det gjelder leiemarkedet, har ikke DNB Næringsmegling talt opp noen avskrekkende økning i kontorledigheten.

– Ledigheten har økt fra 5,9 til 7 prosent. Oslo sentrum klarer seg best. Det er fortsatt god etterspørsel etter sentrumslokaler og det kommer lite nybygg i området. I randsonen er det større ledighet. På Økern er ledigheten 18 prosent, og nybyggene slår veldig ut i statistikken. Hadde Parallell og Økern Portal vært fylt opp, ville ledigheten på Økern vært 7 prosent, sier analytiker Anders Steinsland Haugen.

Han legger til at dersom krisen trekker ut i tid, vil man få en økonomisk brems som vil slå hardere ut på leiemarkedet.

– Vi så at finanskrisen ga leieprisfall på 30 prosent i Vika/Aker Brygge. Etter oljesemellen fikk vi en nedgang på rundt 10 prosent, og korona har nå gitt et fall på 10 prosent, sier Steinsland Haugen.