FINNER SAMMEN: Geir Haaversen - daglig leder i A-lab, konsernsjef Grethe Bergly - Multiconsult og Odd Klev i A-lab.
FINNER SAMMEN: Geir Haaversen - daglig leder i A-lab, konsernsjef Grethe Bergly - Multiconsult og Odd Klev i A-lab.

Multiconsult kjøper 70 prosent av A-lab

Multiconsult øker satsingen på arkitektur, byutvikling og tidligfase, og blir majoritetseier i A-lab.

Dermed vil Multiconsult ha kontroll på to sterke og komplementerende arkitekturmiljøer gjennom LINK Arkitektur og A-lab.

Multiconsult har kjøpt 70 prosent av aksjene i A-lab. Selskapet består av 140 medarbeidere fra 20 land med kontorer i Oslo, Portugal, Frankrike og Danmark. A-lab blir et datterselskap av Multiconsult ASA og skal fortsatt drives som en selvstendig enhet med egen identitet. Med ny støtte fra Multiconsults tverrfaglige miljø skal A-lab videreutvikle sine styrker og egenart.

– Multiconsult investerer i A-lab fordi vi har tro på deres tilnærming til arkitektur og byutvikling som verktøy i samfunnsutviklingen. Et tverrfaglig samarbeid mellom de beste kompetansemiljøene er viktig for å løse utfordringer samfunnet står overfor. Jeg er derfor veldig fornøyd med at A-lab ønsker å knytte seg til Multiconsult. Jeg har stor tro på at vi har mye å tilføre hverandre og at vi i fellesskap blir en enda tydeligere samfunnsaktør, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Både Multiconsult og A-lab har i lengre tid vurdert hverandre som attraktive selskap å arbeide tettere med. Når selskapene nå har funnet hverandre, er det et resultat av at begge sider ser at kompetansen selskapene besitter i felleskap vil realisere egne og felles ambisjoner om en sterkere helthetlig tilnærming.

-Vi skal ta godt vare på alle relasjonene og prosjektene våre, og vil med dette kunne tilføre helt ny verdi. Bærekraftutfordringene og det teknologiske skiftet vi ser komme gjør at faget vårt er i endring. Vi har dårlig tid. For fortsatt å kunne ta aktiv en rolle i samfunnsutviklingen, må vi stadig fornye oss og jobbe enda tettere tverrfaglig innenfor spesialområder av ingeniørfagene, bærekraft og teknologi. Gjennom samarbeidet med Multiconsult får vi også tilgang til et miljø som har vist at de er blant de beste i landet på å tiltrekke og utvikle talenter, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-lab arkitekter.

A-lab har i dag en markedsledende posisjon inn mot det private bygg- og eiendomsmarkedet. Dette markedssegmentet har Multiconsult en uttrykt ambisjon å styrke seg i. Ved felles utvikling av ny kompetanse, løsninger og tjenester, vil Multiconsult og A-lab både sammen og hver for seg bli enda mer attraktive samarbeidspartnere for byggebransjen.

- LINK og A-lab representerer to sterke arkitektmiljøer. Med hver våre spesialområder vil vi til sammen tilføre Multiconsult kunnskap og kapasitet til å drive utviklingen i retning mot det grønne skiftet. Målet er å optimalisere potensialet mellom høye miljøambisjoner, sosial bærekraft og økonomisk lønnsomhet i prosjektene, sier Grethe Haugland, administrerende direktør i LINK Arkitektur Norge.

Alle partnerne i A-lab fortsetter i selskapet og selskapet beholder sine lokaler på Skøyen.

Powered by Labrador CMS