Mer enn doblet verdi på ni år

Milliardprosjektet som nå nærmer seg slutten på den gamle jernbanetomta, er en stor suksess.

Publisert

På et tidligere godsområde ved Grefsen stasjon i Oslo er Bane NOR Eiendom og JM Norge i ferd med å legge siste hånd på verket. Transformasjonen av den gamle jernbanetomta har pågått siden 2011, og når alt er ferdig utbygd om et par år står det 19 boligblokker med 1.080 leiligheter der.

- Grefsen stasjon appellerer til mange ulike beboergrupper - barnefamilier, enslige, unge og eldre. Og faktum er at de aller fleste som har flyttet inn blir boende. Vi vet barnefamiliene setter pris på at barnehagen som de har fortrinnsrett til. Andre legger mest vekt på beliggenheten, sier styreleder Morten Austestad i Grefsen stasjon i en pressemelding.

LES OGSÅ: Vil fortette i Bærum

Han er til daglig utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom.

Blokkene er bygd inntil og langs T-banen, Gjøvikbanen, Ringveien og bytrikken. Mange av de 2.000 beboerne har dermed blitt tiltrukket den umiddelbare nærheten til kollektivtilbudet, og prisene har gått gjennom taket.

Leilighetene i den første blokka kostet 47.000 kroner per kvadratmeter i 2011. De siste leilighetene som ble solgt i år nærmet seg 90.000 kroner.

- De dyreste går nå for godt over 100.000 kroner per kvadratmeter. Det er ingen tvil om at prisutviklingen har vært over enhver forventning, påpeker Austestad.

LES OGSÅ: Suksessen på bryggekanten fortsetter

Han minner også om hvilke enorme verdier utviklerne har skapt på den nedlagte godsterminalen.

- Ved utgangen av 2019 var den totale salgsinntekten fra prosjektet på 4,2 milliarder kroner, og akkumulert resultat før skatt på over 800 millioner kroner. Vi runder sannsynligvis fem milliarder i salgsinntekter og én milliard i resultat i løpet av 2020, poengterer han.

Administrerende direktør Per Gunnar Rymer i Grefsen stasjon trekker fram kontinuitet, godt samarbeid og løsningsorientering som viktige suksessfaktorer.

LES OGSÅ: Sissener gir opp prosjektet og går for noe ganske annet

- Gjennom hele perioden har det vært stabilitet i eierskap, produksjon og ledelse. Eierne, Bane NOR Eiendom og JM Norge (Byggholt), har vært med fra start, daglig leder, styreleder og eiendomsmegler har vært de samme hele veien, og ikke minst har prosjektsjef Sten Eriksson i JM Norge i alle år vært tydelig til stedet. Han har kort og godt levert varene, sier han.