Annonsørinnhold

Gjennom blant annet å effektivisere den tekniske infrastrukturen bidrar A Bygg til å redusere byggherrens kostnader til tekniske anlegg med opptil 15%. Foto: Øyvind Haug.

Mer effektiv infrastruktur reduserer kostnadene til tekniske anlegg 

Gjennom å optimalisere byggets tekniske infrastruktur reduserer A Bygg Entreprenør byggherrens kostnader til tekniske anlegg med opptil 15%.

Tekniske anlegg utgjør omkring en tredel av kostnadene i et byggeprosjekt. Gjennom blant annet å effektivisere byggets tekniske infrastruktur, med mer rasjonelle føringsveier for rør, elektro, ventilasjon og VA, bidrar A Bygg til å redusere byggherrens kostnader til tekniske anlegg med opptil 15%, forteller administrerende direktør Morten Raugstad.

- Flere og flere byggherrer ønsker oss inn allerede i prosjektutviklingen. De ser at vår kompetanse kompletterer den til arkitekter og rådgivende ingeniører, at vi med våre perspektiver bidrar til å senke kostnadene og dermed øke prosjektets lønnsomhet. Gang på gang ser vi at vi ved å utfordre eksisterende valg og løsninger kan oppnå store besparelser for byggherren, sier han.

Med sitt fokus på effektivisering og optimalisering blir A Bygg stadig oftere invitert med i prosjektutviklingen. Foto: Nils Jørgen Kittilsen.

Lønnsom kompetanse

Med sin solide erfaring fra praktisk gjennomføring bidrar A Bygg med en kompetanse som kompletterer den til arkitekter og rådgivende ingeniører.

- Flere og flere byggherrer ønsker oss inn i prosjektet tidligst mulig. De ser at vi har en kompetanse som andre ikke har, at vi med våre perspektiver bidrar til å senke kostnadene og dermed øke prosjektets lønnsomhet for byggherren. Gang på gang ser vi at vi ved å utfordre eksisterende valg og løsninger kan oppnå store besparelser for byggherren, forteller Raugstad.

Tidlig involvering

Det er i begynnelsen av prosjektet de største gevinstene høstes, ikke i slutten, forteller Raugstad.

- Vi oppdager ofte et potensial for store besparelser i ferdig utviklete prosjekter. Men når prosjektet er ferdig definert har stort sett toget gått. De mest aktive byggherrene kommer til oss med en gang de har en tomt og en idé. Ved å gi oss en plass rundt bordet allerede i utviklingen av prosjektet sikrer de seg et mer lønnsomt prosjekt, avslutter han.

A Bygg Entreprenør AS er med sine 30 ansatte landets ledende entreprenør innenfor logistikk. Selskapet utvikler, prosjekterer og gjennomfører byggeprosjekter i det sentrale Østlandsområdet, og hadde i 2023 en omsetning på 1,2 mrd kroner.

Powered by Labrador CMS