Juss:

KASTET UT SOM KUNDER: To motorsykkelklubber står uten forsikring på eiendommene sine, etter at If har avsluttet kundeforholdet. Begrunnelsen er at klubbene har tilknytning til Hells Angels. Nå blir det opp til Oslo tingrett å avgjøre om Ifs avgjørelse er lovstridig eller ikke. Foto: Uncleroo/Shutterstock.com

MC-klubb nektes å forsikre eiendom – trekker forsikringsselskapet for retten

Tilknytningen til 1%-miljøet gir forhøyet risiko for skade, mener If. Motorsyklistene har på sin side hyret inn advokatfirmaet Elden.

Publisert Sist oppdatert

- If ønsker ikke å understøtte organisert kriminalitet, bl.a. ved å forsikre klubblokaler. Klubblokaler tilknyttet Hells Angels er sterkt uønsket i lokalsamfunnene i Norge. Det er kjent at det bl.a. oppbevares narkotika og illegale våpen i klubblokalene tilknyttet 1%-miljøet. Som samfunnsaktør har If et selvstendig ansvar for kriminalitetsbekjempelse. Kundene forventer også i stadig økende grad at bransjen ikke bare vektlegger risiko for forsikringstilfeller (skaderisiko) men også hensyn som bærekraft og miljø, menneskerettigheter og nedkjempelse av organisert kriminalitet.

Slik innleder Ifs konsernadvokater et sluttinnlegg som er levert Oslo tingrett, hvor bakgrunnen er at If har nektet å fornye forsikringsavtalene til eiendommene til motorsykkelklubbene Twin Eagles HD MC og Foreningen Old Hogs. Twin Eagles har base i Farsund, mens Old Hogs har tilhold i Hølen.

- Tilknytning til 1%-miljøet gir økt risiko

- Tilknytningen til 1%-miljøet gir forhøyet risiko for skade. Dette da kriminell virksomhet og fare for rivalisering mellom grupperingen, som beskrevet i trendrapportene, øker risikoen for angrep/sabotasje mot klubblokalene, skriver If-advokat Nora Lund Lefdal i sluttinnlegget.

Elden Advokatfirma bistår Twin Eagles og Old Hogs, og argumenterer for at Ifs nektelse av å fornye forsikringsavtalene til FOH og TEMC er ulovlig.

- Saksøkernes eventuelle tilknytning til 1%-miljøet er så indirekte at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom medlemskapet og en eventuell forhøyet risiko for skade. Saksøkerne leier ut klubbhusene til underklubber av DCMC Norway, som igjen er en supporterklubb til Hells Angels. Det påpekes også at 1%-miljøet ikke er et definert begrep, kun et veiledende begrep som benyttes av myndighetene, skriver Elden-advokat Heidi Marie Harto Reisvang i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

Prikkfritt kundeforhold

Reisvang poengterer at de to klubbene har hatt forsikring i If i over 20 år, at alle forsikringspremier er betalt rettidig og at forsikringen aldri er benyttet. Dette underbygger at det ikke foreligger noen økt risiko slik motparten anfører, mener advokaten.

- Under enhver omstendighet har ikke saksøkte dokumentert at det foreligger en konkret forhøyet risiko ved forsikringstakerne. Det er ikke vist til konkrete hendelser, personer, opptredener el. som dokumenterer at det foreligger økt risiko å forsikre de eiendommene saken omhandler. Det er heller ikke dokumentert at klubbene har noen tilknytning til kriminell virksomhet. Nektelsen av fornyelse fremstår som en generalisering av hele MC-miljøet fra selskapets side, fortsetter Reisvang.

- Forsikringsavtalene kan settes til side da det vil virke urimelig å gjøre den gjeldende. Det vises bl.a. til at If ikke kan være bundet av en avtale som innebærer å understøtte kriminell virksomhet og/eller kan medføre at selskapet medvirker til hvitvasking. I denne vurderingen spiller også inn at klubbene formaliserte sin tilknytning til Hells Angels i 2013, etter at forsikringsavtalene var inngått, avslutter If i sitt sluttinnlegg.

Rettssaken har oppstart i neste uke. Det er satt av to dager til hovedforhandlingen.

Powered by Labrador CMS