Magasin

UTVIKLING: Det skal utvikles boliger i Horten.

Nok en havneby skal utvikles

Horten har i flere hundre år vært knyttet til Moss og Østfold med ei fergerute. Karljohansvern verft var marinens hovedverft fra 1850 til 1968, før det fortsatte som sivile Horten Verft til konkursen i 1987.

Publisert Sist oppdatert

Selv med flere innbyggere enn Holmestrand, henger Horten kommune etter på vekst. Planstrategien deres viser gjennomsnittlig vekst på 165 innbyggere per år til 2040, eller 0,6 prosent. Årsaken kan ligge særlig i mangelen på offentlig kommunikasjon i sentrum, for Horten er den eneste byen på Vestfoldbanen mellom Drammen og Porsgrunn uten egen togstasjon. Jernbanen går riktignok gjennom kommunen, men nærmeste stasjon er Skoppum flere kilometer unna sentrum. E18 ligger enda lenger vekk.

Siden nye innbyggere og nærhet til offentlig kommunikasjon er uløselig vevd sammen på nær sagt alle plan, er de to byene et godt eksempel på forskjellen mellom solid vekst og hvilestilling. Dette har tettsteder langs toglinjer sett i mange år. En stasjon, og i særdeleshet på ei intercitylinje, vinner ofte de store boligutviklerne og investeringene.

Muligheter med nærhet til sjøen

Men det betyr ikke at Horten står stille. Kystbyen med lange marine tradisjoner og med Oslofjorden rett utenfor stuedøra står ikke noe tilbake for Holmestrand med tanke på beliggenhet. Nærheten til sjøen har alltid gitt muligheter, og selvsagt utnyttet kommunen dette fullt ut da det fremtidsrettede arbeidet ble startet for et par tiår siden. I 2007 ble for eksempel det sentrumsnære Bromsjordet satt til byutvikling, den flere hundre meter lange strandlinja rett vest for Karljohansvern.

– Områdereguleringen legger til rette for en ny bydel. Planen har fått navnet Indre Havneby, strandsonen og kanalkanten er avsatt til friområde, står det blant annet i områdeplanen som ble vedtatt i 2013. Store deler av det over 150 mål store industriområdet var kommunalt eid, men planforslaget ble utarbeidet i nært samarbeid med flere andre grunneierne for å skape helhetlig utvikling.

Conceptor Bolig utvikler nå Indre Havneby i Horten.

– Det tilrettelegges for boliger, båthavn og havn for flytende boliger, rekreasjonsområder, næring, kontor og offentlig og privat tjenesteyting. Arkitekturen skal være moderne og med variert høyde. Det skal ikke bare bli et nytt boligområde, men et boområde basert på framtidsrettet steds- og samfunnsutvikling. De sjønære arealene skal opparbeides for å styrke Bromsjordets maritime identitet, påpekes det i planen.

Først ute

I alt er utviklingspotensialet 32.000 kvadratmeter på området som er regulert for bolig og næring. Conceptor Bolig startet ballet i Indre Havneby via en utviklingsavtale med kommunen for ca. 375 leiligheter. Det første trinnet deres med 51 enheter sto ferdig for to år siden.

– Neste trinn med 61 enheter skal være klar til innflytting i 2024. 46 av disse ble solgt på de to første salgsdagene og nå er det bare 15 igjen, sier Frank Johannessen som er prosjektleder for Conceptor Bolig i Horten.

Merethe Lunden Andreassen i Eiendomsmegler1 nøler ikke med å bruke ordet suksess.

– Salget har gått over all forventning, og basert på de ukentlige henvendelsene vi får, tror jeg interessen vil holde seg fordi folk også spør om de kommende byggetrinnene. Kundene vil strømme på i takt med at det bygges mer og mer ut her, påpeker hun.

Megleren er ikke i tvil om hva som trekker folk til Indre Havneby og Horten.

– Nærheten til fjorden er nok hovedgrunnen. Her bor du helt med vannkanten. Med på kjøpet får de fine turområder ute på Karljohansvern, der er det også er restauranter og hotell. Sentrum ligger en ti minutters spasertur unna, og kystparken som ble ferdig i fjor har plass til forskjellige aktiviteter. Dessuten fikk vi ny småbåthavn. Det var et eldorado her i sommer, poengterer hun. Salgssuksessen på andre trinn førte til en nesten umiddelbar byggestart for Conceptor Bolig. Kjøperne er en blanding av lokale folk og innflyttere.

– De fleste er mellom 50 og 70 år, men vi har også solgt til folk i tjueårene så spennet er ganske stort. Og to leiligheter så langt er solgt som ferieboliger. Kjøperne kommer fra Vennesla i sør til Kristiansund i nord, i tillegg til fra Hamar, Valdres og Stor-Oslo. Den samme tendensen ser jeg i prosjektet Rørstrand Park litt sør for byen, sier Andreassen.

Hun synes det er hyggelig at flere boligkjøpere overhodet ikke har tilknytning til Horten.

– Det er imponerende at noen flytter til et helt ukjent sted der de faktisk ikke kjenner noen, men jeg vil tro de ser mange fordeler i tillegg til fjorden. Horten er bare en kort flytur unna Europa fra Torp flyplass, med ferga over til Moss kan de dra raskt til Sverige og dessuten er det enkelt å kjøre til Oslo på den nye motorveien, poengterer hun.

Detaljreguleringen for neste byggetrinn blir sannsynligvis godkjent i oktober, og da fortsetter Conceptor Bolig på det som blir Hortens nye bydel. Men dette trinnet blir mye større enn de to første.

Frank Johannessen, Lasse Skjelbred i Conceptor Bolig.

– Vi er i god dialog med kommunen og har nå solid erfaring fra å se hvor flott Indre Havneby blir for Horten. Vi snakker vel tre, fire ganger så mange leiligheter. Selvsagt over flere trinn. Dette handler om å transformere gammel industri til moderne boligprosjekter. Andre grunneiere kommer med mer i årene fremover selv om noen av dem er ute i markedet nå og lufter muligheten for å selge tomter. Noen av boligprosjektene i bakre rekke skal også inneholde næringslokaler, så kanskje det blir både butikker og kafeer her etter hvert, sier Frank Johannessen.

Større plass

Merethe Lunden Andreassen er også ansvarlig for Eiendomsmegler1 i Holmestrand og forklarer at mye av veksten naboen i sør kan vise til også skyldes at de har mye større plass til å bygge eneboliger og rekkehus. Det trekker særlig barnefamilier.

Merethe Lunden Andreassen, Eiendomsmegler 1.

– Horten har mye bygging på gang, men mangler arealer for de klassiske barnefamiliene som vil bo i eget hus. Særlig i starten av pandemien kom mange barnefamilier fra Oslo-området på eneboligvisninger i Holmestrand. De vil ha større boliger og bedre livskvalitet, dessuten får de mye mer bolig for pengene her nede. I Horten for eksempel koster en god enebolig rundt fem millioner kroner. Øker man opp mot sju millioner blir det råflotte hus med fantastisk utsikt.

Jeg tror utflyttingen fra Oslo vil fortsette i takt med mer bruk av hjemmekontor. Jobber man to, tre dager hjemmefra går det greit å pendle til hovedstaden de andre dagene i uka, sier hun.

Andreassen påpeker at også Horten får dobbeltspor på jernbanen samt at Skoppum togstasjon blir ny, noe hun er sikker på gjør det enklere å pendle.

– Stasjonen som skal stå ferdig i årsskiftet 2024/2025 blir hypermoderne og får selvsagt dobbeltspor, i tillegg til mer parkeringsmuligheter. Dessuten blir det bygd ny vei dit fra byen og videre til E18, og da blir det enklere både å ta toget og å kjøre bil, poengterer hun.

Tønsberg-baserte Folksom Eiendom bygger også i Indre Havneby. Deres første prosjekt i Horten teller 28 leiligheter og skal stå ferdig neste sommer.

Opprensing og enda mer utvikling

Tilbake i 2019 fikk Peab 120 millioner kroner for å rense havnebassenget og sjøbunnen i Horten etter at særlig Forsvaret hadde forurenset i generasjoner. Oppryddingen til totalt 170 millioner kroner var en dugnad mellom Miljødirektoratet, kommunen, Forsvarsbygg og Horten Industripark. Et rent havnebasseng i en by som har fjorden som sitt største rekreasjonsområde, er som kjent ingen ulempe.

• Sør for Karljohansvern er planarbeidet med Horten Havneby i full gang. Dette er byens havn, og her skal områder mot sjøen åpnes for byutvikling over flere hundre meter. Arbeidet er ikke fysisk i gang, men det er store planer på gang etter vedtak i kommunestyret i 2020.

• I 2019 solgte Vestfold fylkeskommune Horten videregående skole til WA Eiendom (nå Kaldnes Utvikling) for 60 millioner kroner - 10.500 kvadratmeter på ei ti mål stor sentrumstomt. Planen er å bygge opp mot 100 leiligheter i skolebygningen samt et nytt næringsbygg på 10.000 kvadratmeter i tre til seks etasjer på parkeringsplassen.

• Disse prosjektene kommer i tillegg til det ca. 4.000 kvadratmeter store Portalbygget Kaldnes lenge har varslet i Strandpromenaden 8. Dette er det tidligere Redningsmuseet på havna, som Kaldnes kjøpte i 2017 og senere rehabiliterte. Resten av tomta vil de fylle med kontorer og utadrettet næring på grunnflaten.

• Horten Havnepark blir dermed Kaldnes’ første prosjekt ut i Horten, 76 leiligheter over ca. 10.000 kvadratmeter samt 4.000 kvadratmeter næring. Prosjektet får salgsstart til sommeren.

• Asker-registrerte Strandhagen Eiendom bygger 22 leiligheter og fem rekkehus rett sør for Horten Havn. Det første byggetrinnet skal stå ferdig neste høst teller.

• Litt lenger sør er Rørestrand Park snart ferdigstilt, 44 leiligheter i fem blokker. Bak prosjektet på den 30 mål store industrieiendommen står det lokale familieselskapet Rørestrand Eiendom.

Næringsutvikling

I tillegg til disse og andre prosjekter skjer det også noe på næringssiden i Horten. I november 2021 kjøpte nemlig selskapet Bjerch & Krefting 80 prosent av fire naboeiendommer i sentrum. Selgeren blir sittende med 20 prosent i ytterligere to år før også den eierposten skal overdras. Transaksjonen gjaldt:

• Det over 3.500 kvadratmeter store kjøpesenteret Torggården i Vognmannsgata 5 som ble lagt ut for 59 millioner kroner noen måneder før.

• Apotekergata 14 som huser Norconsult, Privatmegleren og Nordea.

• Apotekergata 16 der Nav holder til.

• Langgata 7 som huser Horten Politistasjon.

– Det er mye positivt som skjer i Horten, og byen ligger i fine omgivelser med kort vei til Oslo. Vi synes timingen nå er veldig god for å gjøre vår første investering i Horten, sa Carl Christian Krefting til Estate Nyheter i januar.

Om det er aktuelt å kjøpe mer der får tiden vise, men Krefting tror uansett at Horten kommer mye på kartet fremover.

– Det er relativt rimelig å kjøpe bolig der, og ettersom pandemien har endret måten vi jobber på med hjemmekontor også så videre, tror vi at Horten blir mer attraktivt, påpeker han.

Powered by Labrador CMS