– TAR DET PÅ ALVOR: DNB Næringsmeglings Anne Helene Mortensen har innført en rekke tiltak for å styrke hvitvaskingsarbeidet etter Finanstilsynets tilsyn. AnneFoto: Wil Lee Wright/DNB
– TAR DET PÅ ALVOR: DNB Næringsmeglings Anne Helene Mortensen har innført en rekke tiltak for å styrke hvitvaskingsarbeidet etter Finanstilsynets tilsyn. AnneFoto: Wil Lee Wright/DNB

Må bla opp for brudd på hvitvaskingsreglene

Finanstilsynet har avdekket så alvorlige brudd på hvitvaskingsreglene at syv næringsmeglere har fått overtredelsesgebyr. DNB Næringsmegling må betale 300 000 kroner, mens Norion Næringsmegling og Q4 Næringsmegling begge måtte ut med 200 000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det var som et ledd i antihvitvaskingsarbeidet at Finanstilsynet i november/desember i fjor gjennomførte tematilsyn hos ni eiendomsmeglerforetak – åtte næringsmeglere og en boligmegler. Resultatet var at hos hele syv av foretakene ble det avdekket så alvorlige brudd på hvitvaskingsreglene at Finanstilsynet gir overtredelsesgebyr.

«Finanstilsynet har i sine vurderinger lagt vekt på at overtredelser av hvitvaskingslovens krav til risikovurdering, rutiner, internkontroll og opplæring anses som særlig alvorlig», skriver Finanstilsynet i en melding.

Flere av foretakene hadde ikke vurdert risikoen til å bli brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering. Flere hadde heller ikke gode nok rutiner for å avdekke hvitvasking, og flere av foretakene førte ingen kontroll med transaksjoner på klientkonto.

DNB Næringsmegling fikk overtredelsesgebyr på 300 000 kroner.

– Vi tar tilbakemeldingene fra Finanstilsynet på stort alvor. Det siste halvåret har vi innført en rekke tiltak som skal styrke antihvitvaskingsarbeidet i selskapet. Per i dag har vi iverksatt tiltak som svarer opp de mangler som ble påpekt av tilsynet, sier administrerende direktør Anne Helene Mortensen i DNB Næringsmegling.

Norion Næringsmegling, Q4 Næringsmegling, Næringsmegleren Sædberg & Hodne og Koppang-Landbruk og Næringsmegling har også fått overtredelsesgebyr på 200 000 kroner. Eiendomsmegler Haugesund og Bolig- og Næringsmegler Nærings har fått overtredelsesgebyr på 100 000 kroner.

Powered by Labrador CMS