Øystein Aurlien er leder av Strøksforeningen Studenterlunden og styremedlem i VisitOSLO.
Øystein Aurlien er leder av Strøksforeningen Studenterlunden og styremedlem i VisitOSLO.

Let’s do it!

Jeg setter pris på at Byråd for Byutvikling besvarer min kronikk, men når hun siterer meg feil føler jeg nødvendig å tydeliggjøre mitt opprinnelige poeng: Oslos største problem er at Oslo ikke har noe problem. Ennå.

Publisert Sist oppdatert

Kronikkforfatter er Øystein Aurlien, tidligere senterleder på Paleet, leder av Strøksforeningen Studenterlunden, styremedlem i VisitOSLO og Osloentusiast.

Byråd for Byutvikling, Hanna E. Marcussen, besvarte før helgen min kronikk ”Oslo, we have a problem” med ”Just do it”. Hun siterer meg på at Oslo er ”fullstendig akterutseilt i omdømme og næringslivsvekst”. Dette har jeg aldri påstått.

Tvert i mot var mitt hovedpoeng er at det går såpass godt i Oslo at det ikke er noen reell vilje til å bidra til bedre koordinering og aktivisering av sentrum. Det er i min beskrivelse av andre byer – og da spesielt Drammen på begynnelsen av 1990-tallet – at jeg skrev: ”Drammens store problem var at byen var i ferd med å bli fullstendig akterutseilt både i omdømme og næringsvekst.” Dette gjelder altså ikke Oslo.

Vil Oslos vekst fortsette? Vi har bare de siste ukene og månedene sett tendenser til fall i boligpriser, brems i salg av nye boliger, flere butikkjeder som melder om svikt i omsetning – og flere kronikker og medieoppslag tar tak i at hele handelsnæringen står foran enorme utfordringer i hvordan fremtidig handel vil foregå de nærmeste årene.

I motsetning til enkelte bystyrepolitikeres skepsis til behovet for butikker i sentrum er mange av den oppfatning at det å handle i en fysisk butikk er både noe folk ønsker, at det er hyggelig, at det er nødvendig, at det er ønskelig, og at det er langt mer bærekraftig og klimavennlig enn å handle på nettet. God sentrumspolitikk er dermed god miljøpolitikk. Men, det er ikke god sentrumspolitikk å ikke legge til rette for godt innhold. Byråden erfarte selv etter et besøk i Brüssel i mai 2016 at bare å stenge gater uten en plan er dårlig sentrumspolitikk.

Bare sentrumshandelen i Oslo utgjør nærmere 12 milliarder kroner i omsetning, sysselsetter tusenvis, gir unge mennesker en mulighet til å få seg verdifull arbeidserfaring, og bidrar solid til kommunens inntekter. Og, i 2018 vil Oslo Kommune motta rundt regnet 1,1 milliarder kroner i skatteinntekter bare på næringseiendom. Dette kommer i tillegg til de omfattende investeringene fra næringslivet.

Det er de dyktige butikkene som vil overleve i fremtiden. Slik har det alltid vært, og slik vil det også bli i fremtiden. De som evner å tilpasse seg ny teknologi og nye handlemønstre, som evner å spille på gode opplevelser, god service, og på det som handler om å bygge gode relasjoner og erfaringer. Sentrumshandel har alle muligheter i fremtiden, såfremt butikkene også samarbeider med kulturlivet, med tjenester, serveringssteder, gründere, og evner å skape opplevelser som kun bysentra kan gi.

Men, for å få til en slik utvikling er det også viktig å jobbe systematisk og langsiktig. Det er en rekke små initiativ i Oslo, som stopper litt opp fordi aktørene og initiativtakerne ikke vet hvem de skal kontakte.

Siden Byråden i sitt svar etterlyser konkrete initiativ om og for Oslo sentrum kan jeg nevne at flere initiativ allerede har blitt tatt opp, i de fora som nevnes av Byråden. Dog har disse initiativene ikke fått politisk støtte. Samtidig, siden Byråden også skriver ”Just do it”, så vil jeg anta at hun mener dette er noe hun oppfordrer næringslivets aktører og foreninger til nok en gang gjøre noe med. Det er fortsatt et politisk ansvar å støtte opp om initiativene, såfremt de bidrar til de politiske visjonene. Min påstand er at når næringsliv, gårdeiere, enkeltaktører, kulturliv og andre ønsker et levende sentrum der bilene må vike, så er det et politisk ansvar å lytte. I stedet for å si ”Just do it” velger jeg å svare ”Let’s do it”. Det er bedre å gjøre det sammen enn hver for oss.

La oss sikre at Oslo sentrum blir den gode opplevelsen det bør være når Europas Miljøhovedstad skal feires i 2019. Byråden vil få et løsningsforslag på pulten sin.

Heia Oslo!

Øystein Aurlien, Osloentusiast

Powered by Labrador CMS