GIR RÅD: F.v. Halvor Mathisen, Øystein Myre Bremset og Sofie Komissar, alle advokatfirmaet BAHR.

Lanserer ny artikkelserie for byggherrer

BAHRs entreprisegruppe vil fremover publisere en ny artikkelserie på Estate Nyheter. Artikkelserien heter «Byggherrehjørnet», og vil inneholde praktiske tips og råd.

Publisert Sist oppdatert

– Innenfor rettsområdet entreprise, bistår vi kun byggherresiden og rådgiverne i byggeprosjektene. Vi har mange store eiendomsaktører som klienter, og derfor er det naturlig for oss å representere byggherresiden. Vår artikkelserie inneholder derfor praktiske råd og tips til byggherrene, sier Øystein Myre Bremset som forklaring til valget av navnet «Byggherrehjørnet».

LES OGSÅ: Plunder og heft – ny HR-dom klargjør beviskrav

Sofie Komissar legger til at tvistenivået i byggebransjen er stadig økende, og det blir mer og mer vanlig at selv mindre entreprenørfirmaer har egne ansatte internadvokater, eller bruker eksterne advokater under prosjektgjennomføringen.

– Mange byggherrer mangler tilsvarende kompetanse til å håndtere entreprisekontraktene og det økende konfliktnivået i bransjen, sier hun.

Venter til tvisten er et faktum– Mange byggherrer venter med å gå til advokat til tvisten er et faktum. Men da er det for sent å påvirke beslutningene som er tatt under prosjektgjennomføringen. Byggherrens viktigste beslutninger tas tidlig i prosjektet, og det er egentlig da vi har mest å bidra med. Det å vente med å gå til en entrepriseadvokat til tvisten er et faktum, er omtrent som å vente med å gå til tannlegen til tennene må trekkes eller rotfylles, sier Bremset.

– Byggherrens målsetning er, enkelt sagt, å få oppført et bygg med best mulig kvalitet til en lavest mulig pris. Gode beslutninger i planleggingsfasen og under prosjektgjennomføringen, reduserer byggekostnaden over tid, fortsetter han.

LES OGSÅ: Advokater krevde full kjøling i lokalene om natten (+)

– Når vi kobles inn underveis i prosjektene kan vi sørge for at økte byggekostnader i alle fall ikke skyldes feil kontraktshåndtering fra byggherrens side, utdyper Komissar.

– I byggebransjen er det lang tradisjon for at svært komplisert kontraktsjuss håndteres av ingeniører som ikke har juridisk utdannelse. Da er det ikke rart at man bommer på jussen innimellom. Og slike juridiske bommerter kan få store konsekvenser, særlig i større prosjekter, understreker Bremset.

Viktig med gode rutiner– Et eksempel på regler det er fort gjort å bomme på, er endringsreglene som inneholder preklusive frister både for entreprenøren og byggherren. Oversitter byggherren sine svarfrister her, vil entreprenørens krav automatisk anses som akseptert. Derfor er det viktig å ha gode rutiner for å håndtere dette. Dersom man ikke har alle reglene under huden er det mange regler som kan fungere som «feller» for byggherren, sier Halvor Mathisen.

– Hva vil vi kunne finne av temaer i Byggherrehjørnet?

– Der vil dere finne praktiske tips til byggherrer innenfor utvalgte temaer i entreprisekontraktene. Vi vil være innom temaer som endringer, byggherrerisiko, overtakelse, praktisk håndtering av mangler og mer, sier Halvor Mathisen.

LES OGSÅ: Dommer får smekk etter Estate-artikkel

– Artikkelserien vil publiseres annen hver uke, og vi håper artiklene vil komme som nyttige påfyll eller påminnelser for små og større byggherrer, avslutter Sofie Komissar.

Powered by Labrador CMS