Mats Emil Rebbestad er prosjektansvarlig i Eiendomsutvalget på Handelshøyskolen BI
Mats Emil Rebbestad er prosjektansvarlig i Eiendomsutvalget på Handelshøyskolen BI

Kronikk: Eiendomsbransjen sett fra studentøyne

Aktiv talentutvikling legger grunnlaget for fremtidens eiendomsbransje, men vet dere hvor dere finner de største talentene?

Publisert Sist oppdatert

Kronikkforfatter er Mats Emil Rebbestad, prosjektansvarlig i Eiendomsutvalget på Handelshøyskolen BI.

Er det nå vi skal få det lenge forventede skiftet i eiendomsbransjen hvor unge lovende tar over stafettpinnen fra dem som har vært med på å forme bransjen slik den ser ut i dag?

Det gleder en student som brenner for eiendomsfaget å se at ting er i ferd med å endre seg. Det virker ikke lenger helt uoppnåelig å klare å skaffe seg en jobb i en bransje som tradisjonelt har fremstått lukket, men som har åpnet seg mye de siste årene. Det er likevel liten tvil om det fortsatt er en lang vei å gå. Foreninger som Ung i Næringseiendom gjør det attraktivt som ung å bli værende i bransjen, men den virkelige verdiskapningen får vi ved at de største talentene faktisk velger eiendom som bransje.

Når det gjelder talentutvikling kan vi på mange måter sammenligne eiendom med en idrettsgren. Du kan bli relativt god om du starter å utøve sent, men du blir ikke best. Om du derimot blir oppmuntret i tidlig alder og får utvikle deg, så kan en bli verdens beste. Gunnar Bøyum skriver at hvis eiendomsutvikling skal bli det faget vi ønsker oss, så er aktiv talentutvikling den eneste veien å gå. Spørsmålet er; handler aktiv talentutvikling om å ta tak i de som allerede befinner seg i bransjen, eller de kloke hodene som ennå ikke har valgt en retning å gå? På et tidspunkt vil ikke eiendom lenger være et fag som garanterer suksess. Befolkningsvekst, miljøfokus og et samfunn som stadig endrer seg stiller større krav til oss som skal forme byer. Da er det viktig at de beste blir oppmuntret til å satse på eiendomsfaget.

Bortsett fra eiendomsmegling er det svært få eiendomsrettede emner å spore på Handelshøyskolen BI. Dette er en av grunnene til at svært mange økonomistudenter ikke kjenner til andre aspekter innenfor eiendom enn nettopp salg av privatboliger. For en knapp måned siden kunne vi lese om en siviløkonom-student som etterlyste informasjon om at eiendom faktisk er en mulig karrierevei. Svært mange kloke hoder går fem år på BI uten visshet om hvilke muligheter som finnes innenfor utvikling, investering og forvaltning av eiendom. Potensialet her bør være enormt. Karrieredagene på BI skal vise mangfoldighet av potensielle bransjer og arbeidsplasser for tusenvis av studenter. Høsten 2016 var én av åtti bedrifter relatert til eiendom. Er det slik bransjen skal tiltrekke seg kloke hoder? Det handler ikke nødvendigvis om å ansette en hel del studenter, men å vise seg frem og sende tydelige signaler om at dere vil at morgendagens ledere skal se på eiendomsbransjen som et alternativ. Disse hodene er fremtiden vår! Jeg ser veldig positivt på masterstudiene som tilbys hos NMBU og NTNU, men jeg er også sikker på at det er mange som ikke velger denne veien fordi bransjen ikke fremstår attraktiv nok fra et ungt perspektiv. Det å fremme eiendomsfaget for studenter kan på sikt gi enorm verdiskapning for bransjen som helhet. Det er vi som de neste årene skal bosette oss, jobbe og endre byene etter vårt mønster.

De siste årene har Eiendomsdagen vært den eneste arenaen studenter på BI kan få et faglig innblikk i næringseiendom. Dette arrangeres av studenter som jobber frivillig med et brennende ønske om å kunne påvirke medstudenter til å vurdere eiendom på like linje som bank og finans. Fremstår eiendom attraktivt når en medstudent må fortelle deg hvorfor du skal velge akkurat denne bransjen?

Gunnar Bøyum håper at byutvikling ikke forblir et fag der folk ramler tilfeldig inn i på vei fra en bransje til en annen. For oss utvalgte som faktisk har fått et lite innblikk i bransjen er det nettopp slik det fremstår. Du skal gjerne jobbe noen år innenfor bank eller finans før du omsider har lov til å entre den sagnomsuste eiendomsbransjen. Er det slik det skal være? I en stadig mer krevende bransje vil det forhåpentligvis kreves økt profesjonalisering og variert kompetanse som inneholder både økonomisk og teknisk innsikt. For min egen del er det logisk å anta at om vi skal klare å oppnå økt verdiskapning og utvikle et bærekraftig samfunn for våre etterkommere, så er bransjen nødt til å utøve talentutvikling i større grad enn i dag. Deres erfaring og rutine kombinert med vår kreativitet, digitale kompetanse og tanker om fremtiden legger sammen grunnlaget for fremtiden.

Jeg ønsker derfor å utfordre aktører i bransjen til å være mer synlige, tilgjengelige og mer åpne for å tenke langsiktig ved å inspirere studenter og nyutdannede til å se på eiendomsbransjen som en mulig arbeidsplass. Still opp på Karrieredager, fremstå attraktive og la oss få dra nytte av deres erfaring mens dere fortsatt er operative. Se verdien av å kunne forme fremtiden i eiendomsbransjen!

Kanskje vil vi også se reaksjoner fra utdanningsinstitusjoner i form av et større faglig tilbud og et ønske om å fremme eiendom på lik linje med bank, finans og consulting.

Det er hvis vi oppnår disse ringvirkningene at vi vil se de beste hodene faktisk velge å satse på eiendomsutvikling. Og da kan dere med god samvittighet endelig sende stafettpinnen videre.

Powered by Labrador CMS