Utvikling:

NRE/FEARNLEY-PROSJEKT: – Dette er et spennende prosjekt, hvor vi skal utvikle et attraktivt boligområde ved å utnytte eiendommens fantastiske natur, sol- og utsiktsforhold, sier NRE-sjef Allan Sønderbæk.
NRE/FEARNLEY-PROSJEKT: – Dette er et spennende prosjekt, hvor vi skal utvikle et attraktivt boligområde ved å utnytte eiendommens fantastiske natur, sol- og utsiktsforhold, sier NRE-sjef Allan Sønderbæk.

Klart for 150 boliger på Jakslandåsen

Reguleringsplanen for neste etappe på Jakslandåsen er nettopp vedtatt i Asker kommune. – Vårt mål er å igangsette prosjektet så raskt som mulig, sier utbygger.

Publisert

Det planlegges 150 nye boliger i prosjektet. Området i Røyken er på over 100.000 kvadratmeter og ligger mindre enn én kilometer fra sentrum og togstasjonen.

– Dette er et spennende prosjekt, hvor vi skal utvikle et attraktivt boligområde ved å utnytte eiendommens fantastiske natur, sol- og utsiktsforhold. Det er få minutters gangavstand til skoler, barnehage, Røykenhallen, svømmehall og naturopplevelser. Boligene skal etableres i ulike størrelser som er attraktivt for både barnefamilier, eldre og førstegangskjøpere, sier Allan Sønderbæk, administrerende direktør i NRE.

Et opplevelseslandskap

- Vi skal utvikle et nabolag, hvor folk trives og er stolte over å ha bosatt seg. Det skal bli et opplevelseslandskap der man kommer tett på naturen, og bor i et inkluderende og fremtidsrettet nabolag, med gode møteplasser tilrettelagt for samvær og livsutfoldelse på tvers av alder, legger han til.

Det etableres blant annet sentralt vedlikeholdspunkt for sykkel, felles nabolagsplass, gjesteparkering tilrettelagt for elbil og sykkel, ladepunkter for elsykkel og el-sparkesykkel samt felles dyrkningsmuligheter ute og inne.

Ny bro

Eksisterende broforbindelse over E134 fremstår i dag som uoversiktlig og trang. Utbygger skal bekoste ny bro over E134 med 2 kjørefelt samt gang- og sykkelvei. Dette vil bidra til en bedre trafikkløsning, samt trygg gang- og sykkelforbindelse også for eksisterende boliger i hele området. Vi har vært opptatt av å ivareta de myke trafikantene og tilrettelegge for trygge løsninger som gjør at folk kan gå og sykle mer.

– Vårt mål er å igangsette prosjektet så raskt som mulig. Det er stor etterspørsel etter boliger i Røyken, og spesielt boliger for barnefamilier og førstegangsetablerere, sier Sønderbæk.

Jakslandåsen er et samarbeide mellom NRE og Fearnley Securities.

NRE Group er en eiendomsutvikler med lang bygg- og eiendomserfaring fra Skandinavia. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige og Danmark, og har i dag over 120.000 kvadratmeter under bygging.

I Norge har de prosjekter blant annet i Røyken, Drammen, Lillestrøm og Ås.

Powered by Labrador CMS