Kjøper for 1,1 milliarder kroner (+)

Et Pareto-syndikat har kjøpt en eiendom i Oslo for 1,1 milliard kroner.

Det er Forskningsveien 2 som nå selges for en eiendomsverdi på 1,1 milliarder kroner. Selger er et konsortium med UNION Real Estate Holding (68 prosent), Pareto Eiendomsinvest Nordic (25 prosent) og noen andre mindre aksjonærer. Kjøper er et syndikat satt opp av Pareto Securities. Det er SPG Corporate Finance som har vært selgers rådgiver i transaksjonen.

Forskningsveien 2 har en leiekontrakt på drøye 14 år med Oslo Universitetssykehus. De årlige leieinntektene er i år anslått til 52,1 millioner kroner og transaksjonen innebærer ifølge en investorpresentasjon fra Pareto en netto yield på 4,4 prosent. Ifølge Pareto er leieavtalen garantert av den norske staten.

Forskningsveien 2 ligger midt i et nasjonalt helsecluster, som vil bli styrket ytterligere når Gaustad sykehus bygges ut i de kommende årene. Eiendommen består av fire bygninger som er koblet sammen med to kjellernivåer. Bygget sto ferdig i 2002, og har blitt oppgradert i løpet av de seneste årene. De første leietakerne var GlaxoSmithKline (bygg A og B) og Oslo Universitetssykehus (bygg C og D).

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?



Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.