KJØP & SALG: Morten Grongstad, adm. direktør i AF Gruppen (t.v.) og Jørgen Evensen, adm. direktør i Betonmast.
KJØP & SALG: Morten Grongstad, adm. direktør i AF Gruppen (t.v.) og Jørgen Evensen, adm. direktør i Betonmast.

Kjøper Betonmast for to milliarder

Kjøpet er betinget godkjenning av generalforsamlingen i Betonmast Hæhre som er planlagt gjennomført den 16. september.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen har, gjennom Betonmast Holding som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast, inngått avtale med styret i Betonmast Hæhre om å kjøpe alle aksjene i Betonmast-konsernet.

Aksjonærer som representerer 66 prosent av aksjene i Betonmast Hæhre har forpliktet seg til å stemme for transaksjonen. Kjøpet er videre betinget en begrenset due diligence og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Transaksjonen forventes gjennomført i oktober 2019, ifølge en pressemelding.

Betonmast-konsernet med ca. 1.000 ansatte og består av totalt 16 selskaper i segmentene Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige. Selskapene hadde en omsetning på 6,942 milliarder kroner og et resultat på 217 millioner i 2018.

– Betonmast har hatt en formidabel vekst siden starten i 2006 og er et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere og ledelse, spennende prosjekter, sterk vekst, god lønnsomhet og solid ordrereserve. AF Gruppen har et langsiktig og industrielt mål med eierskapet, og vi har som intensjon å være en aktiv eier. Vi håper å kunne tilføre kompetanse og innsikt som kan øke verdiskapingen i selskapet på kort og lang sikt. Vi mener at dette er en veldig god løsning for selskapet, medarbeiderne og kundene, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

LES OGSÅ: Tjente 295 millioner på ett salg

Prosjektporteføljen i Betonmast-konsernet omfatter alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Avtalt pris på aksjene er på 2,075 milliarder kroner. Ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast finansierer sin andel av kjøpet gjennom tilførsel av 352 millioner i egenkapital til Betonmast Holding. AF Gruppen finansierer resten av kjøpesummen gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån. AF Gruppen finansierer kjøpet gjennom eksisterende lånerammer i AF Gruppen samt ved å benytte eksisterende styrefullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon på 400 millioner mot selskapets fire største aksjonærer, OBOS BBL, ØMF Holding, Constructio og Folketrygdfondet, som har forpliktet seg til å tegne de nye aksjene.

LES OGSÅ: Kjøpesentrene er ikk evert så mye som før 

Den rettede emisjonen forventes gjennomført ved gjennomføring av kjøpet til tegningskurs tilsvarende børskurs på dette tidspunktet. Styret vil legge til rette for likebehandling av alle AF-aksjonærer og vil således foreslå for en ekstraordinær generalforsamling som styret innkaller til, at det vedtas en reparasjonsemisjon overfor de øvrige aksjonærene i selskapet per generalforsamlingstidspunktet til samme kurs som i den rettede emisjonen.

AF Gruppen ønsker at alle ansatte i Betonmast som i dag har eierandel i Betonmast Hæhre skal fortsette sitt eierskap i Betonmast Holding. Etter kjøpet er gjennomført vil Betonmast Holding tilby aksjer til disse aksjonærene til samme betingelser som Betonmast Holding betaler i transaksjonen. Det forventes at AF Gruppen etter dette vil opprettholde en eierandel i størrelsesorden 60 prosent.