ENORMT POTENSIAL: Vestbaneklyngen har et enormt potensial for utvikling av boliger, arbeidsplasser og verdiskapning.
ENORMT POTENSIAL: Vestbaneklyngen har et enormt potensial for utvikling av boliger, arbeidsplasser og verdiskapning.

Kan få 15.000 nye boliger og 40.000 nye arbeidsplasser

En ny rapport peker ut klyngen Skøyen – Vækerø – Lysaker – Fornebu som Osloregionens fremtid, med enorme utviklingsmuligheter.

Publisert Sist oppdatert

Det er bransjeforeningen Oslo Metropolitan Arena (OMA) som har bestilt en rapport fra Menon om de økonomiske effektene av Fornebubanen. Analytikerne i Menon har sett nærmere på vestbaneklyngene Skøyen – Vækerø – Lysaker – Fornebu og slår fast at den har et potensiale for økt verdiskapning på hele 70 milliarder kroner frem mot 2035. Det kan bygges 15.000 nye boliger og næring for nesten 40.000 nye arbeidsplasser i disse vestbaneklyngene.

I dag arbeider 15 prosent av alle yrkesaktive i Oslo og Bærum langs vestbaneklyngene. Når man holder petroleumsnæringene utenfor, hadde disse fire klyngene en verdiskapning på over 100 milliarder kroner i 2021. Ifølge Menon er potensialet enda høyere som følge av Fornebubanen. Den nye banen vil føre til vekst i både sysselsetting og boliger i områdene og binde de tettere sammen og knytte dem tettere opp mot Oslo sentrum. Korte avstander kan sammen med gode bomuligheter og attraktive arbeidsplasser skape grobunn for videre vekst og innovasjon.

– Rapporten er tydelig på at den potensielle veksten ikke kommer av seg selv. Godt samarbeid mellom kommunen, eiendomsutviklerne, næringslivet og innbyggerne i områdene er helt sentralt. Oslo og Bærum kommune bør også forsøke å omforenes om en felles strategi for ønsket fremtidig byutvikling, for å sikre god bosteds- og næringsattraktivitet for alle Vestbaneklyngene, sier Erling Fossen, daglig leder i OMA.

Verdiskapningen i alle klyngene var på over 100 milliarder kroner i 2021. Lysaker var størst, med 44 milliarder i verdiskapning, mens Skøyen og Fornebu hadde henholdsvis 28 og 21 milliarder kroner. Vækerø hadde en total verdiskapning på 10 milliarder kroner.

– Lysaker er et spesielt område fordi det ligger i periferien til både Oslo og Bærum. For å nå potensialet om bedre næringsutvikling må det legges til rette for mer samarbeid, både mellom næringsaktører og mellom kommunene. Det må skapes felles kunnskapsalmenninger, bedriftene kan ikke lenger være seg selv nok. Et sterkere kulturliv er viktig for å skape en sterk stedsidentitet som øker attraktiviteten for både folk og selskaper. Vi håper både Oslo og Bærum kommuner ønsker å satse sammen på dette, sier nyansatt daglig leder i Lysakersamarbeidet Øystein Aurlien.

Menon-rapporten blir presentert mandag 30. januar klokken 15 på Lysaker Torg. Etter presentasjonen vil det bli en panelsamtale mellom Victoria M. Evensen, byråd for næring og eierskap Oslo Kommune, Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum, Emil Paaske, Skøyen Områdeforum, Jens Jalland, leder av grunneiersamarbeidet på Vækerø, Olav Line, CEO Mustad Eiendom, Kristine Tveitnes Seip, adm dir. OBOS Fornebu.

Powered by Labrador CMS