STARTER KAMPANJE: Sverre Tiltnes, Bygg21. Foto: Bygg21
STARTER KAMPANJE: Sverre Tiltnes, Bygg21. Foto: Bygg21

Kampanje for billigere boliger

En ny landsomfattende kampanje skal få bedrifter innenfor bygg og eiendom til å forplikte seg til å jobbe mer kostnadseffektivt og bærekraftig.

Publisert Sist oppdatert

Det er i regi av Bygg21 at den såkalte signeringskampanjen på Arendalsuka startet. Bygg21, som er et samarbeid mellom staten og bygge- og eiendomsnæringen, har sammen med et stort antall sentrale personer i næringen definert beste praksis. De har også utarbeidet praktiske råd som bedriftene nå oppfordres til å ta i bruk. Kampanjen skal gi mer lønnsom byggenæring og rimeligere boliger.

I dag lanserer Bygg21 en ny nettside, Bygg21signaturen.no, hvor bedriftsledere i bygge- og eiendomsnæringen kan bekrefte at de vil følge anbefalingene på beste praksis og krysse av på hvilke områder de vil jobbe spesielt med fremover. Bedriftene som signerer, forplikter seg også til å oppfordre samarbeidspartnere og underleverandører om å gjøre det samme. Målet er minst 400 signaturer før Bygg21 avslutter sitt arbeid i desember i år.

– Flere titalls bedrifter har sagt de vil signere i løpet av de neste par dagene. Nå blir det opp til hele næringen selv å bygge videre på fundamentet vi har laget, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

– Beste praksis utviklet av Bygg21 vil hjelpe oss i arbeidet med å industrialisere mer, få ned kostnadene og bygge kvalitetsboliger til fornuftige priser, sier Daniel K. Siraj, konsernsjef i OBOS.

– Anbefalingene fra Bygg21 har blitt til gjennom en kjempedugnad der over 100 dyktige fagfolk fra alle deler av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt. Nå er det opp til hver enkelt virksomhet å signere på at de vil støtte opp om beste praksis definert av Bygg21. Jeg håper samtlige virksomhetsledere i næringen er sitt ansvar bevisst og signerer på bygg21signaturen.no, sier Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister.

Bygg21 har også fokus på bærekraft, noe som stadig flere i eiendomsbransjen blir opptatt av. Nå går Estate Play i gang med en ny serie som fokuserer på miljø, bærekraft og ombruk: