SENESTE VINNER: BGE Contemporary Art Gallery er den seneste vinneren av Cityprisen Rogaland.
SENESTE VINNER: BGE Contemporary Art Gallery er den seneste vinneren av Cityprisen Rogaland.

Jakter kandidater til Cityprisen Rogaland

Juryen for Cityprisen Rogaland har et sterkt felt for årets pris, men ønsker fortsatt innspill for å få så mange kvalifiserte kandidater som mulig.

Publisert

Det er under årets Citykonferansen Stavanger, som arrangeres av Estate Kunnskap den 19. november på Atlantic, at den prestisjetunge Cityprisen Rogaland blir delt ut.

– For Norsk Eiendom handler denne prisen om å inspirere bransjen til å strekke seg enda lengre. Og ikke minst vise frem det gode arbeidet som gjøres i Rogaland, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, bransjeforeningen som deler ut prisen.

Cityprisen Rogaland ble sist vunnet av BGE Contemporary Art Gallery i Stavanger.

– Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger, og det er en forutsetning at prosjektet må være tatt i bruk, helt eller delvis, understreker Tellevik Dahl.

Hun mener det er en gyllen anledning for eiendomsselskapene å få vise frem hvilke samfunnsbidrag prosjektet gir.

– Vi vet at det gjøres mye bra i vår bransje for å skape steder som er menneske- og miljøvennlig, og samtidig økonomisk bærekraftig. Jeg håper mange vil kaste seg på og bli med i vurderingen. Det ser nemlig ut til å være et spesielt sterkt år i regionen i år, men vi trenger hjelp til å fange opp alle de gode kandidatene, sier Tellevik Dahl.

Fristen for innspill er fredag 18. september. Juryen består av Per Fretheim fra Mad Arkitekter (juryleder), Jan Inge Røyland fra Eiendomsmegler1 og Vidar Aa. Fiskum fra Norsk Eiendom. Vinneren skal oppfylle følgende kriterier:

· Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmenheten en verdi

· Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk

· Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREAM-NOR

· Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier

· Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid

· Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet

· Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.