MULIGHETER: Husbankens adm. direktør Jan Hjelle mener bruken av tilvisningsavtaler gir store muligheter for eiendomsbransjen.

Husbanken håper lite kjent modell skal gi flere utleieboliger

Jan Hjelle i Husbanken oppfordrer til bruk av tilvisningsavtaler for å få realisert flere boligprosjekter.

Publisert

Ifølge Husbanken er tilvisningsavtaler et målrettet verktøy som kan fremskaffe nye utleieboliger.

– I en tid med høye boligpriser, press i leiemarkedet og lav boligutbygging, kan tilvisingsavtaler være en aktuell modell for å få realisert boligprosjekter på, sier Jan Hjelle, administrerende direktør i Husbanken. 

Tilvisingsavtaler er et langsiktig samarbeid mellom private eiendomsaktører og det offentlige. De private eiendomsaktørene kan søke Husbanken om lån til å bygge, kjøpe eller bygge om eksisterende bygg til utleieformål. 

– Avtalen gir kommunen rett til å disponere 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år, mens utleier står fritt til å leie ut de gjenværende boligene på det ordinære utleiemarkedet. Slik bidrar private aktører til å forsyne boligmarkedet med nødvendige utleieboliger for ulike grupper, samtidig som vi bygger oppunder behovet for en mer profesjonalisert utleiesektor, fortsetter Hjelle. 

Samtidig som flere utleiere selger sine sekundærboliger, har etterspørselen etter utleieboliger økt kraftig, blant annet ved at flere titusen ukrainske flyktninger har kommet til Norge. Regjeringen foreslår en utlånsramme på 24 milliarder kroner i 2024 for Husbanken, der lån til utleieboliger er prioritert. 

– Husbankens gunstige finansiering gir insentiver for byggebransjen til å oppføre flere boliger som er nødvendige for å møte etterspørselen i boligmarkedet. Tilvisingsavtaler kan dermed være med på å holde hjulene i gang, spesielt i krevende tider som vi står overfor nå, påpeker Hjelle. 

Fredag 1. desember holder Husbanken et nasjonalt webinar om tilvisingsavtaler. Der deler representanter fra både kommune, stat og bransje sine erfaringer med tilvisingsprosjekter.

– Vi håper at så mange som mulig fra bransjen og kommunene ønsker å delta i det som skal være en bred gjennomgang av mulighetene som ligger i ordningen, sier Hjelle, og henviser til Husbankens nettsider for mer informasjon og påmelding.

 

Powered by Labrador CMS