Content

Hurum Brygge – fra industri til idylliske boliger i sjøkanten

Med igangsetting av byggingen av 65 boliger i byggetrinn 1 på Hurum Brygge kulminerer en lang reise for Anthon B Nilsen og dagens eiere av denne praktfulle utsiktstomten på sørspissen av Hurum-halvøya. Nær sagt alle boligene er solgt, og innflytting vil finne sted fra våren 2023.

Publisert Sist oppdatert
Henning Sørlie, prosjektdirektør i Anthon Eiendom

– Reisen fra industri til ferdig bolig har tatt innpå 15 år, forteller prosjektdirektør Henning Sørlie hos utbyggeren, Anthon Eiendom, det tidligere Anthon B Nilsen Eiendom.

Det siste forsøket på å drive papirproduksjon på området ble avsluttet i 2008. I 2010 begynte vi arbeidet med konsepter for en mulig annen bruk av eiendommen.

– Hva var målet da dere starte dette arbeidet?

– Det vi ønsket, var å finne en løsning som ville pumpe nytt liv inn i området, slik at ikke dette praktfulle området ble liggende brakk, etter at det viste seg umulig å få til økonomisk bærekraftig industrivirksomhet på tomta, sier Henning Sørlie.

– Jeg bor selv på Hurum, sier han, så jeg hadde god kjennskap til denne tomtas kvaliteter, som helt sjønær og med en praktfull utsikt utover Oslofjorden. Samtidig skjønte vi at her måtte vi tenke «stort og langsiktig» for å pumpe ny energi inn i området. Resultatet ble en masterplan med båthavn, marina, næringsvirksomhet i form av servering- og servicevirksomhet samt en stor boligutvikling.

– Dette var grunnlaget for samarbeidet med kommunen om en omregulering, og i reguleringsplanen er det rammer for rundt 500 boliger. Hvor mange vi til slutt ender opp med å bygge, får vi avgjøre når vi ser hvordan markedet reagerer. For første byggetrinn har responsen vært meget positiv, og vi har oppnådd prisrekorder på Hurum for de største enhetene, avslutter Sørlie.

Ny kystby rundt Askers sørligste punkt

– Og når kan vi vente at det kommer nye boliger til salgs på Hurum Brygge?

– Arbeidet med planlegging av byggetrinn 2 starter nå, sier Sørlie, men det er foreløpig ikke helt klart når prosjekteringen av dette byggetrinnet vil være ferdig, og hvilke boligtyper som kommer til å bli tilbudt i byggetrinn 2, sier Sørlie.

– For tiden er vi mest opptatt av å sluttføre rivingen av de gamle industrilokalene, bortsett fra noen flotte teglsteinsbygninger som blir tatt vare på. I tillegg arbeides det med de forberedende grepene på tomta for de første 65 boligene, samt å gjøre grep for å skape et hyggelig uteareal på hele området.

– Hvilken type boligsøkere er det som har vist interesse for boligene i første byggetrinn?

– Nærmere 50 prosent av kjøperne i første byggetrinn kommer fra det jeg vil kalle nærområder, sier Sørlie, mens ytterligere 25 prosent kommer fra områder lengre nord i Asker kommune. Vår tro er at andelen kjøpere med adresse utenfor kommunen vil øke når vi har fått området sanert og ferdiggjort første byggetrinn, avslutter han.

Starten på en ny reise

Dagens Hurum Brygge har en historie som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Den gangen ervervet Anthon B Nilsen eiendom i området vest for Tofte og tok initiativ til, sammen med noen andre investorer, å etablere firmaet Hurum Fabrikker for produksjon av cellulose og etter hvert papir. I løpet av de neste 100 årene drives det produksjon her med ulike eierkonstellasjoner, men i 2007 må det erkjennes at det å drive papirproduksjon på Hurum ikke er økonomisk bærekraftig. Funderingen på alternativ bruk av eiendommen starter. Det var starten på en ny reise – en reise med målet å skape en ny kystby og et livskraftig nærmiljø helt syd i Asker kommune.

Powered by Labrador CMS