Juss:

AVKLARING: Høyesteretts avgjørelse viser for det første viktigheten av å ha registrering i Merverdiavgiftsregisteret, herunder frivillig registrering, på plass før eiendomsaktører eventuelt overdrar bygg, samt også at justeringsavtale inngås, påpeker advokat Jacob Mjelde i eiendomsteamet i Wiersholm.
AVKLARING: Høyesteretts avgjørelse viser for det første viktigheten av å ha registrering i Merverdiavgiftsregisteret, herunder frivillig registrering, på plass før eiendomsaktører eventuelt overdrar bygg, samt også at justeringsavtale inngås, påpeker advokat Jacob Mjelde i eiendomsteamet i Wiersholm.

Høyesterett nekter eiendomsselskap rett til oppjustering av inngående merverdiavgift (+)

Ny dom fra Høyesterett kan få store økonomiske konsekvenser for overtager av bygg hvor overdrager ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avgiftsreglene.

Publisert

De siste årene har både skattemyndighetene, Finansdepartementet og domstolene uttalt seg om og behandlet saker vedrørende justeringsreglene og merverdiavgift – regler som har skapt en del hodebry for eiendomsaktører.

Sist ut i rekken er Høyesterett som i en helt fersk avgjørelse har behandlet spørsmålet om overtager av et hotellbygg har rett til oppjustering av merverdiavgift selv om overdrager ikke har overholdt sin tilbakeføringsplikt i forbindelse med at bygget ble solgt. Dommen inneholder interessante analyser og tolkninger av gjeldende regelverk knyttet til justeringsreglene og merverdiavgift.

Bakgrunnen for spørsmålet Høyesterett vurderte

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.