Historisk lav Yield på logistikkeiendom

Colliers International siste logistikk-rapport viser at logistikkmarkedet aldri har vært bedre, og det er satt flere rekorder så langt i 2018. Prime yield er historisk lavt, transaksjonsvolumet og logistikksegmentets andel av det totale transaksjonvolumet er rekordhøyt, og ledigheten i markedet er det laveste vi noensinne har målt.

Rapporten inkluderer to nye områder, Asker og Oslo syd, og dekker nå alle hovedaksene rundt hovedstaden. Det er i tillegg gjennomført en ny telling av alt lager- og logistikkareal som er tilgjengelig innenfor områdene vi dekker, som nå er totalt ca. 3,5 millioner m2.

Fortsatt sterk vekst Vi er trygge på at den sterke veksten i logistikkbransjen de siste årene vil fortsette. Vi tror prime yield vil flate ut, men lav ledighet og høy etterspørsel indikerer at toppleiene vil stige fremover. Behovet for logistikkeiendom øker i markedet og investorappetitten er stor innen dette segmentet, sier Colliers sin analyseavdeling.

Siden 2015 har prime yield falt fra 6 % til det nåværende nivået på 4,8 %, noe som er vesentlig mer enn både kontor- og handelssektorens yield-utvikling i samme periode. Det er stor etterspørsel fra både innenlandske og utenlandske investorer etter gode logistikkeiendommer, og vi forventer et nytt rekordår både i forhold til transaksjonsvolumet for denne sektoren og andelen av det totale transaksjonsvolumet. Dette posisjonerer dermed logistikkeiendom som en av de mest attraktive segmentene å investere i de kommende årene.

Transaksjonsvolumet det høyeste noensinne Hittil i år har vi sett transaksjoner for rundt 8 milliarder kroner innenfor logistikksegmentet, og vi regner med at volumet vil ende over 9,5 milliarder kroner innen årsslutt, og dermed overgå rekorden fra 2014 på 8,5 milliarder kroner. Ved utgangen av august var logistikksektorens andel av det totale transaksjonsvolumet på 22 %, som er det høyeste vi har målt noensinne. Andelen overgikk da også for første gang kontorsegmentet, som hadde en andel på 20 %.

Groruddalen fortsatt på topp Det høyeste leienivået på 1 250 NOK/m2 finner vi i Groruddalen. Leienivået der har vært stabilt siden 2015. De beste logistikkområdene i nærheten av Oslo har imidlertid hatt en leievekst på 8 % i samme periode, og er i ferd med å komme på nivå med Groruddalen. Dette bekrefter vår påstand om at mikrobeliggenhet er mindre viktig innenfor dette segmentet, så lenge det er en viss nærhet til hovedstaden og god tilknytning til hovedveinettet. De øvrige logistikkområdene rundt Oslo har også hatt leievekst siden 2015.

Historisk lav ledighet Ledigheten i dette markedet har falt ytterligere og er for tiden historisk lav på 4,8 %. Merk at dette tallet er påvirket av økt totalareal i analysen, men nedgangen er fortsatt betydelig dersom vi sammenligner med forrige års areal. Det er for øvrig flere tilgjengelige utviklingseiendommer i markedet som aktivt markedsføres, som ikke inngår i ledighetsberegningen.

Les hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS