HØY AKTIVITET: Partnerne som jobber med eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling i Selmer: Stian-Berger Røsland, Sverre Nordlie, Karen-Anne Rekkedal, Daniel Løken Høgtun, Even Berg, Mikkel Vislie, Eirik Riddervold, Are Fagerhaug, Lars-Petter Weyer-Larsen, Mari Helen Gulsvik og Thomas Reppe-Wetting.
HØY AKTIVITET: Partnerne som jobber med eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling i Selmer: Stian-Berger Røsland, Sverre Nordlie, Karen-Anne Rekkedal, Daniel Løken Høgtun, Even Berg, Mikkel Vislie, Eirik Riddervold, Are Fagerhaug, Lars-Petter Weyer-Larsen, Mari Helen Gulsvik og Thomas Reppe-Wetting.

Hett transaksjonsmarked – nå øker aktiviteten innen utvikling

Selmers eiendomsavdeling har jobbet på spreng med transaksjoner i år og nå tar utviklingsaktiviteten seg kraftig opp.

Publisert Sist oppdatert

– I Selmers eiendomsavdeling er vi tolv partnere som jobber med transaksjoner og utviklingsprosjekter. Til tross for at både transaksjons- og eiendomsutviklingsteamet vårt har hatt en travel vår, ser det ut til at den høye aktiviteten vil fortsette utover høsten, sier Mikkel Vislie, leder av eiendomsavdelingen i advokatfirmaet Selmer.

Han forteller at selskapet nå er involvert i flere store utviklingsprosjekter, fra kjøp og strukturering av prosjekter til regulering, entreprise og salg.

– Flere eiendomsutviklere ser behovet og verdien av å lage en helhetlig og gjennomtenkt struktur for prosjektene sine allerede i en tidlig fase. Vi erfarer at jo tidligere man utarbeider en slik struktur, jo bedre får man utnyttet eiendommene, noe som igjen ofte slår positivt ut på avkastningen til prosjektene, sier Vislie.

I tillegg til å bistå i større prosjekter på det sentrale østlandsområdet, er Selmer også rådgiver i betydelig prosjekter i Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Harstad og Tromsø.

Ifølge Vislie er det høy etterspørsel etter utviklingstomter og heller ikke utsiktene til renteøkning har foreløpig lagt en demper for boligutvikling i landet.

– Vi ser at det er høy etterspørsel etter tomter og utviklingseiendommer for boligutbygging, noe som medfører skarp konkurranse om prosjektene og stadig økende tomtepriser, sier han.

I våres var Selmer rådgiver i transaksjoner som Fabritius Gruppens kjøp av Værdalsbruket, NRKs kjøp av tomt til nytt hovedkontor på Ensjø og SBB salg av flere eiendommer til Arctic-etableringen Property Invest. Vislie mener det fortsatt er høy aktivitet i transaksjonsmarkedet.

– Vi ser høy aktivitet i alle de vanlige segmentene, både enkeltobjekter og porteføljer. Særlig transaksjoner innen visse deler av handelseiendomssegmentet er høyere enn det har vært på en god stund. Økningen i transaksjoner skyldes nok at dette segmentet har stabilisert seg noe mer og at det dermed er enklere for potensielle kjøpere og selgere å bli enige om en pris, sier Vislie.

Powered by Labrador CMS