Aktuelt:

KRAFTIG ØKNING: Christian Ringnes' Eiendomsspar hadde en kraftig økning i leieinntektene i første halvår.

Håver inn på sterkt hotellmarked

Eiendomsspar tjente nesten en milliard kroner i første halvår etter at et knallsterkt hotellmarked ga store inntekter fra hotellselskapet Pandox.

Publisert

Christian Ringnes’ Eiendomsspar leverte sterke resultater for første halvår. Leieinntektene økte fra 309,1 millioner kroner fra første halvår i fjor til 461,3 millioner kroner. En økning i den omsetningsbaserte leien fra hoteller og restauranter sto for halvparten av økningen, mens resten kom fra kjøpte eiendommer og den første ferdigstilte eiendommen i utviklingsprosjektet i Urtegata. Brutto driftsresultat steg fra 270 millioner kroner til 433,4 millioner kroner.

Eiendomsspar er største aksjonær i det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox, og i første halvår bidro et knallsterkt hotellmarked sterkt til resultatene i Eiendomsspar. I første halvår kunne Christian Ringnes glede seg over at Eiendomsspar fikk et resultatbidrag fra Pandox på 743,5 millioner kroner. Dermed endte Eiendomsspar opp med et resultat før skatt på 949,2 millioner kroner.

I halvårsrapporten skriver Eiendomsspar at krigen i Ukraina og inflasjon og renteoppgang gir et stort utfallsrom og større usikkerhet rundt fremtidsutsiktene enn normalt.

«Gjennom flere tiår har verdens land blitt knyttet stadig tettere sammen gjennom økt verdenshandel, samarbeid og generelt lavt sikkerhetspolitisk spenningsnivå. Påliteligheten til globale forsyningskjeder er svekket både som følge av krigssituasjon, handelsrestriksjoner og fortsatt strenge smitteverntiltak i Kina. De langvarige effektene er mer usikre, men vil kunne medføre større endringer både for global produksjon, handelsmønstre og reiseaktivitet», skriver Eiendomsspar i rapporten.

Powered by Labrador CMS