GODE SOLFORHOLD: Planområdet ligger i en vestvendt helling med gode solforhold og godt utsyn.
GODE SOLFORHOLD: Planområdet ligger i en vestvendt helling med gode solforhold og godt utsyn.

– Har oppdaget en reguleringsmessig øy

Property Holding AS har inngått en avtale, som gir mulighet for å kjøpe flere eiendommer på Høyenhall i Oslo øst. Der vil selskapet fortette med 49 boliger.

Publisert

– Tiltakshaver har inngått en avtale som gir mulighet for å kjøpe Steinborgveien 45, 47 og 49. I tillegg forhandles det med Steinborg borettslag om kjøp av en fjerde eiendom. Til sammen vil dette utgjøre et grunnareal på ca. 4 dekar. Sammen med Svartdalsveien 39 og 41 utgjør de en reguleringsmessig «øy» inne i et område regulert til høyere utnyttelse og større byggehøyde, skriver Jensen & Skodvin Arkitekter i bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Ill: Jensen & Skodvin Arkitekter
Ill: Jensen & Skodvin Arkitekter

Tiltakshaver er GS Utvikling AS, som er eid av Property Holding AS. Bak dette selskapet står Rune Gjendemsjø, Johannes Sjøflot og Trond Hilde.

Planområdet er beliggende i Bydel Østensjø «i en vestvendt helling med gode solforhold og godt utsyn». Det er noe støyutsatt, hovedsakelig på grunn av trafikkstøy fra Svartdalsveien og med bidrag fra Steinborgveien. Deler av bebyggelsen ligger i gul støysone.

– Hensikten med planinitiativet er å fremme forslag om en fortetting av planområdet, mer tilsvarende den øvrige bebyggelsen oppover langs Svartdalsveien. Planskissen viser tett rekkehusbebyggelse med et felles uteareal, skriver arkitektselskapet.

Det skisseres 49 boliger med et samlet bruksareal på 4.000 kvadratmeter.

– Området har en rekke godt voksne beboere som ønsker å fortsette å bo der, men som ønsker seg en mer lettstelt og funksjonell bolig der man kan bli gammel. Dette tilsier blant annet at enkel adkomst bør være viktig i utformingen av bebyggelsen, heter det i henvendelsen til PBE.

Det arkitektoniske uttrykket legger til grunn en oppbrutt bygningsmasse som skal korrespondere i skala med omkringliggende bebyggelse.