KLASSISK: Den lille tomten ligger mellom de to klassiske murgårdene Olaf Ryes plass 9 og 10.
KLASSISK: Den lille tomten ligger mellom de to klassiske murgårdene Olaf Ryes plass 9 og 10.

Håper kommunen tar bølgen for infill-prosjekt på Grünerløkka

På en minitomt ved Olaf Ryes Plass vil RSV Eiendom oppføre et ukonvensjonelt bygg.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av RSV Eiendom, som eier de to klassiske murgårder Olaf Ryes plass 9 og 10, har Dyvik & Fasting Arkitekter bedt om en forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Arkitektselskapet har rollen som ansvarlig søker, og det er arkitekt Christopher Bisset som har utformet et skisseprosjekt som belyser potensialet for et smalt infill-prosjekt.

Bildet viser mulig bebyggelse.
Bildet viser mulig bebyggelse.

– Grunnet byggetomtens iboende utfordringer med hensyn til dimensjoner og areal, vil tiltaket nødvendigvis være avhengig av en rekke avvik fra gjeldende bestemmelser og tekniske krav. Tiltaket er slik sett prisgitt at prosjektet er ønsket av kommunen og Plan- og bygningsetaten med myndighet til å tillate de nødvendige avvik, skriver Dyvik & Fasting Arkitekter til PBE.

Beliggenheten inntil bevaringsverdig bebyggelse, med henvendelse mot en offentlig plass, gjør at RSV Eiendom og arkitektselskapet også ønsker Byantikvarens innspill.

– I forhåndskonferansen ønsker vi kartlagt hvilke føringer som vil legges til grunn for at PBE og Byantikvaren kan innta en positiv innstilling til tiltaket, heter det i henvendelsen.

Den engelske arkitekten Christopher Bisset påpeker at tomten er et ukonvensjonelt sted å bygge, og dermed vil det resultere i en ukonvensjonell bygning.

– Ved å følge ledetråder fra bygninger i sin umiddelbare nærhet, tror vi at vi kan skape noe som tilfører ekte urbane verdi for Olaf Ryes Plass spesielt, og for byen generelt.

Bisset viser til infill-prosjektet som ble gjort ved Parkteatret, bare 40 meter unna tomten som nå søkes utviklet.

– Tomten vår er nøyaktig symmetrisk i forhold til byblokken, og begge stedene har en bredde på 230 cm. Denne bredden betyr at ethvert byggeprosjekt på stedet vil være ukonvensjonelt, og vil være umulig uten full støtte og oppmuntring fra byen. Med tanke på blokken som en helhet, har vi en mulighet til å lage symmetri i urban skala ved å følge de eksisterende nivåer og proporsjoner som er etablert ved Parkteatret.