FORTETTING: Dammensvika kommer til å bli totalt forandret de kommende årene.
FORTETTING: Dammensvika kommer til å bli totalt forandret de kommende årene.

Grønt lys for 350 blokkleiligheter

For to år siden la planutvalget forslaget til områderegulering ut på høring og kommunestyret banket saken gjennom året etter. Nå har også fylkesmannen sagt ja.

Publisert

- For kommunens del kan dette bygges ut nærmeste så fort som mulig, fremdriften avhenger av de private tiltakshavernes detaljreguleringer. Det er flere utviklere inne på deler av planområdet, sier kommunedirektør Eivind Glemmestad i Rælingen.

Kommunen har lenge ønsket flere boliger i Dammensvika rett på andre siden av Nitelva fra Lillestrøm sentrum. Da rådmannen (nå kommunedirektør) i sin tid rådet planutvalget til å si ja til dette, var det snakk om 400 boliger i tillegg til kontorer og handel, bevertning og tjenesteyting. Planområdet er 51 mål stort og har flere grunneiere.

LES OGSÅ: Bruker 300 mill på boliger i strandkanten

- Områdeplanens formål er å legge til rette for en høyere utnyttelse av planområdet med en mer bymessig bebyggelse, for å følge opp overordnede føringer om å fortette nær kollektivknutepunkt, skrev han i saken i august 2018.

Da kommunestyret vedtok andregangsbehandlingen i desember 2019, var antallet leiligheter redusert til 350 i blokker på opptil 11 etasjer. I tillegg ble antall boligkvadratmeter redusert fra 46.200 til 38.600. Dessuten barberte de vekk 35 parkeringsplasser til totalt 245.

Som det seg hør og bør i en slik prosess, glir ikke alt gjennom uten protester fra blant andre naboer. Kommunen på sin side sto på sitt fra første runde og mente fortsatt at området tåler høy utnyttelse som i planforslaget.

- Den sentrale lokalisering i forhold til Lillestrøm tilser at området må utnyttes høyt for å kunne sikre knutepunktfortettingen, konkluderer de.

LES OGSÅ: Nærbutikken må vike for blokker

Fylkesmannen melder i sitt nylige avslag på klagesaken at ikke kan se at ikke hensynet til naboeiendommene er vektlagt tilstrekkelig.

- Det er et ønske i Rælingen om innbyggervekst, og vi har behov for moderne leiligheter. Vi har ganske mange leiligheter her fra før, men de er stort sett eldre prosjekter uten heis. Å få moderne bebyggelse er viktig for oss, sier kommunedirektøren i dag.

Det har ikke lyktes Estate Nyheter å få informasjon om hvilke utviklere som skal bygge i Dammensvika.