PARTNERSKAP: Adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius, Lier kommunes ordfører Gunn Cecilie Ringdal og adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane Nor Eiendom på Lierstranda skal utvikle området gjennom felles eierskap i Eidos Eiendomsutvikling.
PARTNERSKAP: Adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius, Lier kommunes ordfører Gunn Cecilie Ringdal og adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane Nor Eiendom på Lierstranda skal utvikle området gjennom felles eierskap i Eidos Eiendomsutvikling.

Gjelsten inn i eiendomsutvikler

Bjørn Rune Gjelstens eiendomsselskap Fabritius har gått inn i Eidos Eiendomsutvikling, som har store planer for Fjordbyen i Lier kommune.

Publisert Sist oppdatert

Fabritius Gruppen har sikret seg en eierandel på 22,5 prosent i Eidos Eiendomsutvikling. Eidos kontrolleres av Lier kommune og har også Bane NOR Eiendom med på eiersiden. Etter salget sitter kommunen igjen med 55 prosent av aksjene, mens Fabritius Gruppen og Bane NOR Eiendom begge får 22,5 prosent av aksjene i selskapet.

Eidos Eiendomsutvikling er den største grunneieren i fjordbyutviklingen på Lierstranda ved grensen til Drammen. Ferdig utbygd blir Fjordbyen en helt ny bydel med 10.000 boliger, 20.000 innbyggere, kontor- og næringsbygg, skoler, barnehager og rekreasjonsområder. Byggingen av nytt sykehus på Brakerøya har startet, og i tilknytning til sykehuset skal det også etableres 76.500 kvadratmeter helsepark. Eidos Eiendomsutvikling AS eier 50 % av aksjene i Drammen Helsepark AS.

Eidos Eiendomsutvikling AS eier nær 500 dekar grunneiendom på Lierstranda. I høst skal selskapet levere forslag til områderegulering. Når Fjordbyen står ferdig, vil den inneholde en ny bydel med 10 000 boliger, 20 000 innbyggere, kontor- og næringsbygg, skoler, barnehager og rekreasjonsområder. Eidos Eiendomsutvikling er også med på utviklingen av en helsepark på 76.500 kvadratmeter i tilknytning til det nye sykehuset på Brakerøya.

– Det er gledelig å ønske Fabritius velkommen som eier i Eidos Eiendomsutvikling AS sammen med Bane NOR Eiendom og Lier kommune. For Lier kommune har det vært viktig å finne en ny medaksjonær som har finansiell kapasitet, kompetanse til å utvikle fjordbyen og et langsiktig perspektiv, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Cushman & Wakefield Realkapital var selgers rådgiver i transaksjonen.

– Vi er meget godt fornøyde med vårt oppkjøp i Eidos Eiendomsutvikling. Selskapet er nå godt rustet til å spille en stor og viktig rolle i utviklingen av Lierstranda. Med dagens eierstruktur er vi trygg på realiseringen av Fjordbyen, et prosjekt som vil strekke seg over mange år, sier adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius.

– Bane NOR Eiendom har vært aktiv grunneier på Lierstranda i lang tid. Vi kjøper oss nå ytterligere opp i området fordi dette er et utrolig spennende byutviklingsområde. Slik vi ser det, har Fjordbyen alle muligheter til å bli et viktig knutepunkt og et fantastisk arbeids- og bosted rett ved sjøen. I utviklingen av området vil vi vektlegge bokvalitet, samspill med naboområder og ikke minst bærekraft, sier Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.