Garantier gir oss økonomisk frihet.

Bjergabygg AS er en tradisjonsrik mesterbedrift som jobber med utvikling og salg av arkitekttegnede eneboliger, rekkehus og feltutvikling i Rogaland. De har over lengere tid benyttet seg av garantiløsningene til Nordic Guarantee. Vi har tatt en prat med daglig leder Tor Erland Asdahl om hvorfor Bjergabygg AS valgte Nordic Guarantee som sin garantileverandør.

Garantier gjør det enklere å utføre jobben for Bjergabygg AS.

Ved å benytte garantier får vi avsluttet prosjektregnskapet etter hvert som prosjektene overleveres. Vi slipper å dra med oss kostnader i 5 år etter at prosjektet er overlevert, sier daglig leder Tor Erland Asdahl.

Slipper store panteheftelser

Panteheftelser kan bli omfattende for mange bedrifter. Derfor er det av stor betydning at det ikke stilles samme pantekrav når man benytter seg av garantier fra Nordic Guarantee.

- Det gir oss større økonomisk frihet og vi kan fortsatt oppfylle lovpålagte forpliktelser og proffkontrakter sier Asdahl.

Daglig leder i Bjergabygg AS Tor Erland Asdahl.
Daglig leder i Bjergabygg AS Tor Erland Asdahl.

Derfor valgte vi Nordic Guarantee

Vi går igjennom alle forsikringsavtaler annethvert år og i den forbindelse kom vi i kontakt med Nordic Guarantee.

Vi fikk gode betingelser og rask behandling av våre forespørsler, så da var det enkelt å velge Nordic Guarantee, sier Bjergabygg sin daglige leder.

Bedre løsning enn bankgaranti

Tidligere var det bankgaranti som gjaldt når bedrifter skulle inngå kontrakter som krever garanti.

- Da beregnet banken en kvartalsvis provisjon og vi kunne ikke avslutte prosjektregnskapet før garantitiden var utløpt, hvis vi ville ha med kostnadene. Det gjorde at banken måtte knytte stadig større panteheftelser til garantiene som ble stilt, og dette bare økte. Dette er en av grunnene til at vi valgte å benytte garantier fra Nordic Guarantee sier Asdahl.

Hvis vi hadde fortsatt med bankgaranti kunne nye kontraktsinngåelser stoppet opp hvis vi ikke kunne innfri bankens krav til panteheftelser. Vi kom aldri dit at det ble et problem, men det kunne resultert i at vi ikke fikk bankgaranti eller at vi fikk redusert mulighet for andre type lån til bedriften.

Uten garantier kunne vi ikke drevet med oppføring av boliger etter Bustadsoppføringslova , sier Asdahl.

Aktiv ramme og rask utstedelse.

Bedrifter som har et garantibehov kan enkelt løse dette ved å benytte Nordic Guarantee sier daglig leder i Nordic Guarantee Andreas Almlid.

Andreas Almlid, daglig leder Nordic Guarantee.
Andreas Almlid, daglig leder Nordic Guarantee.

Mange av våre kunder har en ramme i Nordic Guarantee. Ved å ha en aktiv ramme kan man enkelt benytte portalen FastTrack og bestille de garantiene man har behov for.

Når vi setter opp en ramme tar vi utgangspunkt i kundens garantibehov for det kommende året. Med en aktiv ramme kan Nordic Guarantee utstede de garantiene kunden trenger i løpet av kort tid. Dette gir kunden forutsigbarhet når det kommer til å beregne garantikostnader samt raskt og enkel utstedelse av garantibrevet.

Nordic Guarantee har garantiene til deres prosjekter.

I mer enn 20 år har Nordic Guarantee vært en trygg og pålitelig partner for våre kunder når det kommer til garantistillelse.

Kontakt oss i dag for å finne en løsning på deres spesifikke garantibehov.

Powered by Labrador CMS