Annonsørinnhold

Lars Eirik Ulseth og Ove Kvalsvik ser store gevinster for utbyggere som tør å ta i bruk ny teknologi og endre måten leiligheter utvikles.
Lars Eirik Ulseth og Ove Kvalsvik ser store gevinster for utbyggere som tør å ta i bruk ny teknologi og endre måten leiligheter utvikles.

Går sammen for å bygge fremtidens leilighetskonsepter

Miliarium, Birk & Co, Bonava og Trym går sammen med Parallelo og Coera for å finne de leilighetene som gir størst kundeverdi

«Leiligheter vil snart utvikles og selges på samme måte som biler», sier Ove Kvalsvik i Parallelo. Han viser til hvordan andre konsumentprodukter utvikles og sammenligner det med boligbransjen

Produkter som biler, sko og klokker standardiseres, produktifiseres og selges til kunder på tvers av land og byer. Dette står i kontrast til hvordan vi tenker om leiligheter, der hvert prosjekt utvikles med en unik variasjon av ulike 2-, 3- 4- roms leiligheter, uten at det tilsynelatende har noe verdi for boligkjøperne, sier Kvalsvik.

Ai verktøyet Parallelo muliggjør en ny type samspill, der arkitekter, markedsfolk og prosjektutviklere definere leilighetsformer og parametere som deretter kan håndteres av datakraft, matematikk og algoritmer.

For arkitekter som jobber med byutvikling og store boligprosjekter handler den nye metoden om å ha kontroll med de bygningsvolumene man jobber med til enhver tid. Antall leiligheter, varianter og fleksibiliteten i biblioteket må dekke alle naturlige bredder, dybder og former som trengs i arbeid med byutvikling. Leiligheter blir bygg, bygg blir bygningsvolum, bygningsvolum blir by.

Eileen Vammervold Dreyer, salgs- og markedsdirektør i Miliarium, kjenner seg igjen i beskrivelsen.

Leiligheter utformes ofte av ytre faktorer som byggegrenser, volumer og antall kvadratmeter, noe som dessverre i stor grad resulterer i dårligere planløsninger.

 

Vår erfaring fra utvikling av boliger i ulike regioner i Norge er at leilighetsmiksen varierer, men kravene til god bokvalitet er nokså lik. Vi ønsker å bygge gode hjem og nabolag der attraktive og fleksible planløsninger er et viktig fundament gjennom hele prosjektutviklingen.

 

Et velutprøvd leilighetsbibliotek vil ikke bare effektivisere prosjektprosessene, det vil også sikre god bokvalitet ved at rammene for prosjektet implementeres i tidligfase»

Gjennom samarbeidet skal utbyggerne gå sammen om å gjøre omfattende behovsundersøkelser for å forstå hvordan ønskene og behovene til ulike målgrupper og hvordan de kan segmenteres.

Innsikten skal omsettes i et bibliotek av leiligheter som både tilfredsstiller ønskene til flest mulig kjøpere, og samtidig kan effektiv integreres inn i ulike boligprosjekter med ulike forutsetninger og arkitektur.

Skal skape mer effektive utviklingsprosesser

Kaj Jacobsen, prosjektsjef i Trym, ser potensialet.

«Som utbygger frustreres vi av hvor mye tid som brukes for å få tilpasset leilighetene innenfor byggegrensene som har blitt definert uten at innsiden har blitt godt nok vurdert. Det koster oss tid og penger i utvikling – tid som heller kunne blitt brukt på å skape god arkitektur og byrom».

Eirik Bergheim, prosjektsjef i Bonava, tror bransjen går inn i en ny retning.

Vi må jobbe enda smartere enn før for å få kalkylene til å gå opp. Det holder ikke kun å bygge rasjonelt og kostnadseffektivt, vi må også øke verdiene i det vi selger. Denne nye metoden hvor arkitekten jobber på lag med AI-verktøy som Parallelo, og hvor leilighetsbibliotek er sentralt og setter premissene før prosjektutviklingen starter, er fremtiden, mener Eirik

Betrakter leiligheten som et livsstilsprodukt

Lars Eirik Ulseth ser på samarbeidet som en naturlig utvikling. Han representerer Coera, et nyetablert arkitektkontor spunnet ut av Parallelo, som rendyrker nettopp dette tankesettet. Leiligheter kan produktifiseres og gjenbrukes på tvers av prosjekter, akkurat slik som andre konsumentprodukter.

«Vi har vært gjennom standardisering av modulbygg og deretter våtrom. Dette er steget videre der vi standardiserer hele leiligheten og produktifiserer den mot spesifikke livsstiler.

Det er en endring i tankesett; fra å se på leiligheten som en råvare som skal dekke et primærbehov, til å betrakte den som et livsstilsprodukt. Leiligheten er mer enn tak over hodet. Det er en arena for å skape tilhørighet, status og selvrealisering. På lik linje med biler, sko, klokker og andre forbruksvarer.

For arkitektene innebærer dette å ta større ansvar for selve produktet, fra å kun betrakte leiligheten i form av antall kvadratmeter og funksjoner, til også å inkludere produktelementer som mobilitetsløsninger, renholdstjenester, servicefunksjoner og garantiordninger.

Som arkitekter må vi utvide vår rolle. Vi må tenke kommersielt og proaktivt søke etter leverandører som både øker verdi for sluttbruker og gir positive utslag for prosjektkalkylen

Bygger videre på kunnskap og erfaringer fra Fyrstikkbakken

Resultatet er vinn-vinn; utbyggere sitter igjen med høyere marginer og kundene blir mer tilfredse. Fra et bærekraftsperspektiv er det også verdifullt; en mer bevisst sammensetning av ulike målgrupper, øker sjansene for at nabolaget bringes sammen, at gode fellesskap oppstår – og at folk blir boende lenger.

Olav Birkenes.
Olav Birkenes.

Olav Birkenes fra Birk & Co, som tidligere både har lansert skilsmisseleiligheter, venneleiligheter, delemeter og planvalg, er også del av samarbeidet.

«Vi søker alltid å optimalisere boligprosjektene våre gjennom nye måter å skape opplevd bokvalitet og å nå frem til et stadig bredere publikum. Det samme gjelder å søke etter alternative leilighetstyper innenfor samme yttervegger.

Fra prosjektet vårt i Fyrstikkbakken 14 har vi tidligere eksperimentert med det vi kaller planvalg, der boligkjøperne kunne endre planløsning gjennom å velge antall soverom, legge til flere bad, boder og utleiedel etc. Dette var et arbeid som både økte verdien av boligene og ga økt omløpshastighet i prosjektet.

Gjennom dette nye samarbeidet ser vi at våre tanker om fleksibilitet kan løftes ytterligere, spesielt i utforming av kompakte leiligheter for ulike målgrupper, kombinert med delemeter og -tjenester. For oss handler dette også om bokvalitet fremfor -kvantitet og har et grensesnitt mot grønn boligutvikling der man kan bo litt mindre, men ha tilgang til mye mer gjennom deling og smart utforming av fremtidens boligprosjekter.»

Muliggjort av ny teknologi

Prosjektleder for utviklingsprosjektet er Ove Kvalsvik, daglig leder av Parallelo. Vi har samlet ledere og prosjektutviklere fra nytenkende byggherrer som ønsker å bruke innsikt og behovsanalyser for sine valg, i stedet for kun å stole på sin egen erfaring og teft.

“Jeg tror vi kommer til å se store endringer i hvordan utviklere og arkitekter vil jobbe sammen fremover. Både Paul Cezanne og Leonardo da Vinci var store kunstnere som brukte matematikk og enkel geometri i sin malervirksomhet. Hvorfor kan ikke da algoritmer og datakraft hjelpe våre kunstneriske arkitekter til å gjøre jobben litt bedre på store boligprosjekter?»

Powered by Labrador CMS