FRA HOSPITAL TIL KIRKENS HUS: Tidligere Oslo Hospital skal bli Kirkens hus. (Ill.: Transborder Studio)
FRA HOSPITAL TIL KIRKENS HUS: Tidligere Oslo Hospital skal bli Kirkens hus. (Ill.: Transborder Studio)

Går for slagkraftig Kirkens hus

Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS vil oppføre et nybygg på over 8 000 kvadratmeter på Oslos østkant.

Publisert Sist oppdatert

– Kirken er inne i en fornyingsprosess og står foran en endringsreise som vil være avgjørende for kirkens posisjon i fremtiden; «100-årsløftet for kirken». Et nytt og slagkraftig Kirkens Hus vil være et viktig virkemiddel i denne prosessen, skriver Asplan Viak i bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Henvendelsen gjelder Ekebergveien 1B m.fl., og forslagsstiller er Ekebergveien 1 AS, som eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS. Sistnevnte er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond.

Bakgrunnen for prosjektet er at Lovisenberg Diakonale Sykehus nedla sin avdeling på Oslo Hospital våren 2018. Dermed ble Norges eldste psykiatriske sykehusdrift avviklet.

– I dagens Kirkens hus sitter det en god del kirkelige og kristne leietakere. Men bygget er gammelt og trenger en rehabilitering. Vi som eier Kirkens hus må tilrettelegge denne prosessen og finne lokaler til dem. Vi kan ikke bestemme innholdet, det må leietakerne i fellesskap gjøre. Det ble derfor etablert en gruppe som skulle jobbe med innholdet. Leietakerne ble spurt om de hadde forslag til andre som passet inn i nye Kirkens hus, og så har vi fått fullmakt til å forhandle på vegne av leietakerne. Vi tok kontakt med aktuelle virksomheter og fikk enorm entusiasme, sier daglig leder Bernt Nordby Skøien i Clemens Eiendom til Estate Nyheter.

Han forteller at det i dag er 300 arbeidsplasser i Kirkens hus. Nå planlegges det for opp mot en dobling i de nye lokalene.

– Vi har fått hjelp av Malling til å søke etter et bygg. Volumet blir så stort at vi må ha mellom 12 000 og 14 000 kvadratmeter. Det kom opp to gode alternativ, og vi valgte et spor hvor vi må gjennom en reguleringsprosess, sier Nordby Skøien.

I dag er arealet til gamle Oslo Hospital på til sammen 5855 kvadratmeter. Alle de gamle byggene skal fullstendig rehabiliteres og bevares. Samtidig vil man sette opp et nytt bygg på 8285 kvadratmeter.

STORE PLANER: Bernt Nordby Skøien i Clemens Eiendom og Øystein Rø i Transborder Studio med modellen av nye Kirkens hus.
STORE PLANER: Bernt Nordby Skøien i Clemens Eiendom og Øystein Rø i Transborder Studio med modellen av nye Kirkens hus.

Transborder Studio var med i et parallelloppdrag for prosjektet, og evalueringskomiteen gikk for deres forslag.

– Vi har jobbet mye med historiske anlegg og bygg og er veldig fascinert av den type oppgaver. Det er et spennende prosjekt å være med på. Vi skal transformere et gammelt sykehusanlegg til moderne arbeidsplasser. Da må vi bruke bygningsmassen på en helt annen måte. Det blir også en omfattende dialog med antikvariske myndigheter, sier Øystein Rø i Transborder Studio.

 

Powered by Labrador CMS