Transaksjon:

SIKRET SEG PARTNER: Jonas Aalstad Haugen i Nordlysbyen Eiendom har fått med seg Ivar Tollefsens Fredensborg på selskapets vekstsatsing.
SIKRET SEG PARTNER: Jonas Aalstad Haugen i Nordlysbyen Eiendom har fått med seg Ivar Tollefsens Fredensborg på selskapets vekstsatsing.

Fredensborg inn i nordnorsk eiendomsselskap med store vekstambisjoner

Fredensborg går inn med ny egenkapital i Nordlysbyen Eiendom AS og sikrer seg en eierandel på 50 prosent i selskapet som har store planer for vekst.

Publisert

Nordlysbyen Eiendom har siden oppstarten i 2017 bygget opp en eiendomsportefølje på 12 næringseiendommer med ca. 26.000 kvadratmeter areal. Samtidig har porteføljen et betydelig potensial for utvikling av boliger og en tomt for boligutvikling. Tomtebanken kan gi en langsiktig utvikling på rundt 500 nye boliger. Eiendomsporteføljen generer rundt 30 millioner kroner i årlige leieinntekter.

Nordlysbyen Eiendom er etabelrt i Alta og har Nord-Norge som strategisk satsingområde og Alta som hovedfokus. Ifølge en melding eier Fredensborg flere eiendoms- og boligselskaper i andre markedsområder enn der Nordlysbyen Eiendom opererer. Selskapets forretningsområde samsvarer samtidig godt med Fredensborgs kjernekompetanse på aktivt eierskap i eiendomsbransjen.

– Vi er glade for å få med en langsiktig, seriøs og industriell eier som Fredensborg. Partnerskapet er tuftet på felles verdigrunnlag og ambisjoner om videre vekst, og vi forsterker nå ambisjonen om å være en seriøs og dyktig utvikler av næring- og boligeiendom i Nord-Norge. Vi setter også pris på Fredensborgs store engasjement for utvikling av både eiendommer og bybildet på en bærekraftig og god måte, sier administrerende direktør og eier Jonas Aalstad Haugen i Nordlysbyen Eiendom.

Haugen har eid 100 prosent av Nordlysbyen Eiendom gjennom selskapet Innpro AS, men nå går Fredensborg inn med frisk kapital i eiendomsselskapet for å styrke den finansielle posisjonen og klargjøre selskapet finansielt for vekst. Etter emisjonen beholder Haugen 50 prosent av aksjene og han fortsetter også som adm. direktør.

IMPONERT: Christian V. Dreyer.
IMPONERT: Christian V. Dreyer.

– Nordlysbyen Eiendom har de siste årene hatt en imponerende utvikling. Selskapet har med Jonas i spissen hatt en solid vekst og med felles ambisjoner om ytterligere vekst fremover, ser vi frem til å bidra med vår kompetanse og erfaring, slik av vi sammen med vår partner Jonas og teamet hans ytterligere styrker den positive utviklingen, sier kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer i Fredensborg AS.

Powered by Labrador CMS