Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør.

«Forutsigbarhet i småhusområdene»

– Ved å fjerne veilederen bidrar man til å redusere usikkerhet om hvordan reguleringsplanen skal forstås, mener PBE-sjef Siri Gauthun Kielland.

Publisert

Plan- og bygningsetaten besluttet 16. april 2024 å fjerne veilederen til småhusplanen (S-4220) fra nettsidene til Oslo kommune. Dette med begrunnelse i at veilederen ikke lenger gir uttrykk for hvordan reguleringsplanen skal forstås i tråd med føringer fra Statsforvalteren, som overordnet myndighet.

– Forutsigbarhet og likebehandling er avgjørende i byggesaksbehandlingen. For Plan- og bygningsetaten er det viktig å sikre en enhetlig forståelse av hvilke regler som gjelder i småhusområdene, og at dette er tilgjengelig for innbyggere og utbyggere i Oslo. Som ledd i dette har vi valgt å trekke veilederen til småhusplanen, da denne ikke lenger gir et korrekt bilde av hvordan planen skal forstås, uttaler etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i en pressemelding.

Ved å fjerne veilederen «bidrar man til å redusere usikkerhet om hvordan reguleringsplanen skal forstås». Endringene knytter seg til forståelsen av planens bestemmelser om terrenginngrep, i lys av ny praksis fra Statsforvalteren. Kielland understreker at etaten i tiden fremover vil legge Statsforvalterens forståelse til grunn i saksbehandlingen.

– Vi er allerede i gang med å utarbeide en ny og oppdatert veileder for småhusplanen, i lys av ny praksis fra Statsforvalteren. Det er viktig for oss å sikre oppdatert og korrekt informasjon på kommunens hjemmesider.

Hun oppfordrer samtidig innbyggere og andre til å ta kontakt med etaten ved spørsmål.

– Vi skal være en etat som tilgjengelig for innbyggerne og utbyggere i kommunen. Derfor vil jeg oppfordre alle som har spørsmål rundt hvordan bestemmelsene i småhusplanen skal forstås til å ta kontakt med oss, sier hun.

Plan- og bygningsetaten vil i tiden fremover legge følgende til grunn i saksbehandlingen:

· Lysgraver og kjellertrapper er å anse som bygningsdeler, ikke som terrenginngrep. Tiltakene er derfor ikke lenger omfattet av terrengbestemmelsen i småhusplanen.

· Målsettingsmetoden for terrenginngrep endres. Fremover skal terrenginngrep måles vertikalt, og største enkelthøyde i terrenginngrepet skal legges til grunn.

Powered by Labrador CMS