Aktuelt:

GODE INTENSJONER: Fra venstre Thor Erik Musæus, daglig leder GTML, Jenny Josefine Holen, bærekraftsjef i Stor-Oslo Eiendom og Mathis Grimstad , adm.direktør Stor-Oslo Eiendom

Fikk med Stor-Oslo Eiendom på bergvarme

Stor-Oslo Eiendom har signert intensjonsavtale med GTML om samarbeid og utvikling av miljøvennlig energiforsyning til utviklingsprosjektene.

Publisert

– Vi er alltid på utkikk etter bærekraftige løsninger som kan bidra til å redusere klimabelastningen fra våre prosjekt. Bergvarme er et slikt tiltak, det er en energieffektiv måte å sikre oppvarming og nedkjøling av både bygg under oppføring og i bygg i drift. Den helhetlig løsningen til GTML hvor de tar ansvar for investeringen, drift og vedlikehold, gjør det attraktivt for oss som eiendomsaktør å sammen utforske mulighetene i vår prosjektportefølje. Jenny Josefine Holen, bærekraftsjef i Stor-Oslo Eiendom.

GTML utvikler løsninger for energiproduksjon basert på dype energibrønner. Selskapet tar eierskap i anleggene, noe som reduserer investeringskostnaden for byggherre. Samtidig har Enova kommet på banen med økt støtte til bergvarme. Det gis nå støtte på inntil 9 millioner kroner ved installasjon av varmesentraler. I tillegg gir Enova opptil 30 prosent støtte til borettslag.

– Bergvarme er blitt veldig mye mer økonomisk interessant og konkurransedyktig med andre miljøvennlige energikilder, sier Thor Erik Musæus, daglig leder i GTML.

Han forteller at selskapet nå borer mye dypere brønner enn det som har vært normalen tidligere. Det gir lenger levetid på brønnene, krever færre brønner og mindre arealbruk.

– Et lavere arealbruk har åpenbare fordeler for eiendomsutviklere. Varmepumpeløsningen som kombineres med energibrønnene har også innovative sider i form av hvordan systemet er satt sammen sier Thor Erik Musæus, daglig leder i GTML.

Musæus fremhever også at bergvarme fungerer godt sammen med andre fornybare energikilder som solkraft.

– Bergvarme og solceller kan utgjøre et nær optimalt energisamspill. Bergvarmen leverer stabil varme til enhver tid, og solcellepanelene leverer strøm så godt som hele året, men mest om sommeren. Om sommeren er varmebehovet i boligene lavere enn om vinteren. Overskuddsproduksjon av strøm fra solcellene brukes til å føre varme tilbake til grunnen slik at brønnene lades. Effektiviteten ved bergvarmen om vinteren blir dermed enda høyere.

Fremover vil GTLM og Stor-Oslo Eiendom vurdere muligheten for bergvarme i de ulike byggeprosjektene.

– Som en stor eiendomsaktør er vi opptatt av å sikre gode løsninger for våre bygge, dette gjelder da også for energiforsyning. Vi har jo også troen på at bergvarme kan være en del av løsningen for å dekke fremtidens energibehov. Løsninger for energiforsyning er og vil i enda større grad bli en del av samfunnsansvaret eiendomsaktører må ta, avslutter Jenny Josefine Holen, bærekraftsjef i Stor-Oslo Eiendom.

Powered by Labrador CMS