KONTOR: Slik ser Ferd for seg sitt nye kontorbygg.

Her er den nye planen for Trekanttomta på Aker Brygge

Målet er å skape et attraktivt arbeidssted med lyse forbindelser og hyggelige møteplasser rundt bygget.

Publisert

– Ambisjonen er å bygge et vakkert kontorbygg, med kvaliteter som skaper varige verdier for alle. Vi har nå brukt tiden godt på å ha en lang og grundig prosess med kommunale etater, Statens vegvesen og i vår egen prosjektgruppe, sier administrerende direktør i Camilla Krogh Ferd Eiendom som sammen med Vedal lanserer de foreløpig siste planene for prosjektet.

I fjor gikk Byantivkaren sterkt i mot næringsbygget.

Ferd vil nå utvikle tomta slik at næringsbygget med opptil elleve etasjer ikke har noen baksider, men med flere innganger og møteplasser som vil gjøre at området oppleves lysere og som et naturlig sted å oppholde seg.

– Gjennom planene bedrer vi også forholdene for myke trafikanter, og rydder opp i en uoversiktlig situasjon med biler helt ned mot havnepromenaden ved Aker Brygge. Vi planlegger for å oppgradere Ragnar Kalheims plass og forlengelsen av Brynjulf Bulls plass. Det vil bli grønnere og triveligere, med god stedstilpasning, påpeker Krogh.

Tomta har tidligere vært motorvei, togspor, brakkerigg, og nå planlegges et nybygg som tilpasser seg den historiske konteksten på det tidligere industrianlegget.

Nå er planforslaget sendt inn til behandling hos Plan- og bygningsetaten før saken skal på offentlig høring og deretter politisk behandling på rådhuset. Planlagt byggestart for prestisjeprosjektet er satt til 2026.

– Dette er en kompleks tomt med mange hensyn å ta og vi i Ferd Eiendom er opptatt av å bygge noe som vil kunne stå seg over tid, slutter Krogh.

Det planlegges ingen parkeringsplasser i bygget med unntak av HC-parkeringer.

Powered by Labrador CMS