HJELP: Kommunen har hentet inn bistand for å få fart på områdeutviklingen.
HJELP: Kommunen har hentet inn bistand for å få fart på områdeutviklingen.

Får profesjonell hjelp med byutviklingen

Bymiljøetaten har startet et forprosjekt for å sikre helhetlig planlegging av sentrale gater og byrom på Skøyen.

Publisert

Knutepunktet Skøyen er et byutviklingsområde med mange pågående plan- og byggesaker, og Oslo kommune arbeider med områdereguleringsplanen for området. Bymiljøetaten har gjennomføringsansvar og starter nå et forprosjekt for de sentrale gatene og byrommene.

LES OGSÅ: Har lagt ut på tomtejakt i Norge

Med seg på laget har de Multiconsult, ifølge en pressemelding. Bymiljøetaten vil med dette sikre helhetlig, fremtidsrettet, funksjonell og robust planlegging.

– Målsettingen er å kvalitetssikre løsningene i områdereguleringen og å lande rammebetingelsene for videre private og offentlige detaljreguleringsplaner. Planlegging i etablert bystruktur med flere pågående plansaker krever et særlig fokus på grensesnitt, handlingsrom, koordinering og samarbeid, sier prosjektleder Heidrun Kolstad i Bymiljøetaten.

LES OGSÅ: Har 200 mål å boltre seg på

Forprosjektet tar for seg temaer som overvann og flom, bebyggelse og byrom, og samferdselsløsninger. Det store prosjektområdet er komplekst med mange interessentgrupper og omfatter sentrale områder som Drammensveien, Karenslyst Allé, Hoffsveien, parker og byrom.

– Vi vil delta med et sterkt tverrfaglig team i et område vi er godt kjent med. Nå ser fram til å bidra til at Skøyen blir et enda mer attraktivt område blant annet ved utforming av torg og møteplasser, sier oppdragsleder Gunnar Bratheim i Multiconsult.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2022.