KRITISK: Ifølge Profier vil en utsettelse på 5 måneder være kritisk for prosjektet, som omfatter 203 boliger.
KRITISK: Ifølge Profier vil en utsettelse på 5 måneder være kritisk for prosjektet, som omfatter 203 boliger.

Entreprise på plass, og 175 boliger solgt. Så sår Oslo kommune tvil om prosjektet

– Dramatisk, sier prosjektleder Tone Lindmark i Profier. Det kan også bety at beboerne på Ensjø ikke får et lenge etterspurte parkdrag.

Publisert

I går skrev Estate Nyheter at boligprosjektet til Profier og Kolberg Motors i Gladengveien 8 på Ensjø står i fare for ikke å bli realisert. Årsaken er at Byantikvaren fraråder riving av Stålverkshallene på tomten, selv om hallene er forutsatt revet i gjeldende reguleringsplan, og at de ikke er prioritert som kulturminner i Strategisk plan for Hovinbyen.

Tone Lindemark, prosjektleder i Profier.
Tone Lindemark, prosjektleder i Profier.

Dette har i sin tur ført til at Plan- og bygningsetaten (PBE) har varslet midlertidig forbud mot tiltak for stålverkshallene. På vegne av Profier og Kolberg Motors har Advokatfirmaet Føyen sendt et merknadsbrev til etaten hvor varselet kommenteres.

Prosjektleder Tone Lindemark i Profier sier til Estate Nyheter at avgjørelsen er «dramatisk og et plutselig skifte». Hun er også klar på dette kan få store konsekvenser for den videre utviklingen av Ensjø.

– Ensjømodellen er grunnlaget for en komplisert transformasjonsprosess med mange grunneiere. Hvis Oslo kommune skal fravike fra planen ved å si nei til riving av Stålverkshallene, ramler resten av Ensjøplanen sammen, slik at grunneierne ikke lenger er forpliktet til å finansiere de resterende parker og gatetun på Ensjø, sier Lindemark.

Hun påpeker at det i disse krigstider har vært svært krevende å få entreprise på både riving av stålverkshallene og oppføring av boligblokkene, men begge deler er nå på plass. Med en utsettelse av prosjektet, i påvente av at PBE og politikerne skal ta stilling til om stålverkshallene skal bevares, må det forhandles om nye entreprisekontrakter. Med galopperende byggekostnader vil Profier og Kolberg Motors neppe klare å regne prosjektet hjem.

Ifølge Lindemark er da sannsynligheten stor for at det ikke blir boliger på tomten, i alle fall ikke på en god stund.

I så fall er det grunn til å tro at den eksisterende bilvirksomheten på Ensjø vil fortsette som i dag. Dette er virksomhet som mange naboer har klaget på; delvis på grunn av at den skaper støy kveld / natt i de tilliggende, nye boligprosjektene, men hovedsakelig fordi den eksisterende bruken av eiendommen hindrer opparbeidelse av vestre parkdrag på Ensjø. Sistnevnte er en viktig kvalitet i Ensjøplanen, og har vært brukt i markedsføringen av boligene som allerede er solgt på de nærliggende tomtene.

– En utsettelse på 5 måneder er kritisk for prosjektet. Dette er ikke en trussel, men en realitet. Det må vel være politikerne ansvar å se en større helhet her, sier Lindemark.

Powered by Labrador CMS