OPP: I Q4 økte butikkomsetningen 6 prosent fra samme periode i fjor.
OPP: I Q4 økte butikkomsetningen 6 prosent fra samme periode i fjor.

En god avslutning og solid resultat

Q4 endte med et resultat før skatter på 2,194 millioner kroner.

Publisert

Etter et godt Q4 oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skatter på 344 millioner kroner i 2020, ned fra 2,3 milliarder i 2019.

– Det aller meste av resultatnedgangen på rundt 2 milliarder kroner forklares med nedjusterte markedsverdier på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler, som i liten grad påvirkes av selskapet. Korrigert for dette er resultatet for 2020 omtrent på linje med 2019, noe vi er godt fornøyde med i et svært krevende unntaksår, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre i en pressemelding.

I tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet etter sommeren bedret konsernets resultat seg, og verdien av eiendomsporteføljen økte i Q4 med 1.322 millioner kroner.

– Operasjonelt har det vært fokus på kostnadskontroll og driftsoptimalisering, noe som har bidratt til at konsernet fortsatt er svært solid, og kan vise operasjonelle resultater på nivå med fjoråret - på tross av pandemien, påpeker han.

På grunn av smitteverntiltak som rammer konsernets virksomhet i form av stengte kjøpesentre, foreslår styret at det foreløpig ikke utbetales utbytte for 2020. Men de vil be om fullmakt til å kunne utbetale utbytte på et senere tidspunkt.

Verdien av investeringseiendommene er vurdert til 54,7 milliarder kroner, med et årlig leieinntektsnivå ved utgangen av 2020 på 3,25 milliarder kroner. Eiendomsporteføljen består av ca. 23 prosent næringseiendom og ca. 77 prosent kjøpesentersentereiendom.

I Q4 var butikkomsetningen i konsernets kjøpesentre 16,4 milliarder kroner, opp 6 prosent fra samme periode i fjor.

– Lokalhandel, høy vekst for kategoriene mat og drikke samt hjem og interiør bidro til omsetningsvekst for en del kjøpesentre. Men smitteverntiltak dempet veksten, og enkelte bransjer har dessverre hatt en svak omsetningsutvikling. Det er store forskjeller og butikker som selger klær og sko hadde den svakeste utviklingen. Hjemmekontor og stengning av samfunnet har hatt store ringvirkninger for mange leietakere, sier Sperre.