«MANGLENDE FORSTÅELSE»: Ullern båtforening mener planen viser en manglende forståelse for den aktivitet som foreningene har i Bestumkilen i dag. Illustrasjon av Sjølyst: Norconsult
«MANGLENDE FORSTÅELSE»: Ullern båtforening mener planen viser en manglende forståelse for den aktivitet som foreningene har i Bestumkilen i dag. Illustrasjon av Sjølyst: Norconsult

– En fullstendig rasering

Ullern båtforening protesterer mot områdereguleringen for Skøyen. Foreningen med 750 medlemmer mener hele dens eksistens er truet.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med områdereguleringen for Skøyen har Ullern båtforening i Bestumkilen sendt et likelydende brev til både Byrådet, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Planene vil berøre områdene innerst i Bestumkilen (Karenslyst) som i dag brukes til vinteropplag blant annet for båtforeningens mindre båter.

– Planene kan/vil også berøre vårt havneanlegg lengre ute i Bestumkilen hvor vi har ca. 465 båter i sjøen på sommerstid og hvorav rundt 100 større båter i boblehavn vinterstid, heter det i brevet.

Ullern båtforening ble etablert i 1947 for å skaffe båtplasser for vanlige småbåtbåteiere i Oslo i samarbeid med Oslo kommune. Båtforeningen har ca. 750 medlemmer.

Les også: Holdt på med Filipstad-prosjektet siden 2006

I brevet påpekes det at båtforeningen gjennom årene har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune som er grunneier på land. Klubben har selv bygget og bekostet klubbhus, andre driftsbygninger og bryggeanlegg.

– Når vi nå registrerer at hele vår eksistens er truet gjennom kommunens planlegging og omregulering av Skøyenområdet, må vi reagere gjennom denne kommentaren/protesten. Slik planen foreligger, vil det resultere i en fullstendig rasering av hele vårt anlegg, som er nødvendig for å drive med fritidsbåtaktiviteter, skriver Ullern båtforening.

Ifølge foreningen viser planen en manglende forståelse for den aktivitet som foreningene har i Bestumkilen i dag, og den ber om en konstruktiv dialog for å «klarlegge og informere om vår aktivitet og finne løsninger, slik at vi også i fremtiden skal kunne tilby tilgang til sjøen og fritidsbåtaktiviteter».

– Vi må be om at Oslo kommune som en forutsetning – før beslutninger tas – foretar en detaljert vurdering av alternative løsninger som kan gjøre det mulig å videreføre vår båtforenings eksistens i området. Vi ber om at realistiske alternative løsninger kostnadsberegnes, fremgår det av brevet.

Estate Media er ute med sin første podcast i samarbeid med DNB. Vi diskuterer blant annet om det bygges nok boliger i Oslo og om boligutviklerne har hatt det for lett.